Podsumowanie testu

Budowa i różnorodność grzybów. Porosty