Potęgi liczby 4

Poniższa tabela przedstawia potęgi liczby 4.

Liczba Potęga liczby 4
40 1
41 4
42 16
43 64
44 256
45 1 024
46 4 096
47 16 384
48 65 536
49 262 144
410 1 048 576
411 4 194 304
412 16 777 216
413 67 108 864
414 268 435 456
415 1 073 741 824
416 4 294 967 296
417 17 179 869 184
418 68 719 476 736
419 274 877 906 944
420 1 099 511 627 776

Potęgowanie polega na wielokrotnym mnożeniu danej liczby przez siebie. Liczbę potęgowaną nazywamy podstawą a liczbę czynnika potęgi wykładnikiem.

Sprawdź także

Podobał Ci się ten artykuł?

Podziel się nim ze znajomymi. Im też może okazać się pomocny.