Notatka z lektur szkolnych

"Antygona" - charakterystyka postaci

Antygona

Pochodząca z kazirodczego związku Edypa i Jokasty królewna tebańska. Cechuje ją poszanowanie dla praw boskich. Dokonując symbolicznego pochówku swojego brata, sprowadza na siebie gniew Kreona. Zostaje skazana na karę śmierci. Z odwagą przyjmuje swoje przeznaczenie i pozostaje do końca wierna swoim przekonaniom.

Kreon

Brat Jokasty i mąż Eurydyki. Obejmuje władzę w Tebach po bratobójczej walce Polinejkesa i Eteoklesa. Za sprowadzenie obcych wojsk pod Teby postanawia ukarać Polinejkesa odmawiając jego pochówku. Jest uparty i nie zważa na sugestię ludu i rodziny. Skazuje Antygonę na śmierć za to, że dokonała symbolicznego pochówku brata doprowadzając tym samym do samobójstwa swojego syna oraz żony.

Ismena

Siostra Antygony, Polinejkesa i Eoteklesa. Świadoma przynależności do przeklętego rodu Labdakidów. Boi się sprzeciwiać rozkazom Kreona. Brak jej odwagi, by bronić czci swojego zmarłego brata i opowiadać się za odwiecznymi prawami moralnymi. Staje po stronie Antygony w obliczu jej śmierci i chce również poświęcić swoje życie.

Hajmon

Syn Kreona i narzeczony Antygony. Próbuje wpłynąć na wolę Kreona mając jednocześnie świadomość że zarówno Kreon jak i Antygona mają rację. Dąży do uratowania honoru Ojca oraz życia Antygony. Jego próby jesnak kończą się niepowodzeniem. Widząc martwą Antygonę popełnia samobójstwo.

Eurydyka

Jest żoną Kreona i matką Hajmona. Po bezskutecznej próbie wpłynięcia na męża i samobojstwie syna sama odbiera sobie życie.

Tyrezjasz

Cieszący się autorytetem niewidomy wieszcz. Ostrzega Kreona przed możliwymi skutkami jego nierozsądnego postępowania. Przepowiada Kreonowi śmierć wszystkich jego bliskich.

Chór starców

Grono dostojnych mieszkańców Teb, cieszące się powszechnym uznaniem. Obserwują i komentują wydarzenia na dworze.