supergeek

48 23

Materiały stworzone przez użytkownika supergeek

Test pisemny kwalifikacji zawodowych Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia.
#higienistka #higienistkastomatologiczna #periodontologia
Test kompetencji zawodowych. Kwalifikacja T12, Oznaczenie arkusza: T.12 - X-18.01
#technikhotelarstwa #t12
Test kompetencji zawodowych. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.
#kompetencjezawodowe #r11 #technikweterynarii #weterynaria
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń. Arkusz testowy Czerwiec 2016, Kwalifikacja E12
#e12 #technikinformatyk #testkompetencjizawodowych
Test kompetencji zawodowych. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.
#a64 #testkompetencjizawodowych
Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka. Arkusz testowy Czerwiec 2014, Kwalifikacja Z.19
#opiekunkadziecieca #testkompetencjizwodowych
Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt. Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja R9
#technikweterynarii #testkompetencjizawodowych #r9
Test wiedzy o układzie hormonalnym i jego funkcjonowaniu. Ćwiczenia z biologii.
#ukladhormonalny #pulszycia
Sprawdź znajomość zagadnienia stosunków polsko-krzyżackich od XIII do XVI wieku. Przygotuj się do sprawdzianu z historii.
#historiapolski #maturazhistorii #krzyzacy
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A.31
#a31 #techniklogistyk #testkwalifikacjizawodowych
Test egzaminacyjny "Wykonywanie zabiegów fryzjerskich". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A.19
#fryzjer #a19 #testkompetencjizawodowych
Prowadzenie działalności handlowej. Arkusz testowy Styczeń 2018, Kwalifikacja A22
#handlowiec #a22 #testkompetencjizawodowych
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych. Arkusz testowy Wresień 2014, Kwalifikacja E8
#e8 #elektryk #testkompetencjizawodowych
Test egzaminacyjny "Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi." Arkusz testowy Czerwiec 2014, Kwalifikacja Z19
#z19 #testkompetencjizawodowych #technikfarmaceutyczny
Test egzaminacyjny "Organizacja żywienia i usług gastronomicznych". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja T15
#t15 #testkompetencjizawodowych #technikzywienia
Test egzaminacyjny "Sporządzanie potraw i napojów". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja T6
#t6 #technikzywienia #testkompetencjizawodowych
Test egzaminacyjny "Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów". Arkusz testowy Styczeń 2016, Kwalifikacja B34
#b34 #technikgeodeta #testkompetencjizawodowych
Test egzaminacyjny "Obsługa klienta w jednostkach administracji". Arkusz testowy WRZESIEŃ 2014, Kwalifikacja A68
#a68 #testkompetencjizawodowych #technikadministracji
Test egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe "Produkcja wyrobów cukierniczych". Arkusz testowy WRZESIEŃ 2014, Kwalifikacja T4
#t4 #cukiernik #zszcukiernik
Test egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe "Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich". Arkusz testowy Wrzesień 2015, Kwalifikacja E15
#e15 #technikteleinformatyk #testkompetencjizawodowych
Test egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe "Prowadzenie rachunkowości". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A36
#a36 #technikrachunkowosci #testykompetencjizawodowych
Test egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe "Prowadzenie działalności handlowej". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A22
#a22 #technikhandlowiec #testykwalifikacjizawodowych
Test egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami". Arkusz testowy Wrzesień 2015, Kwalifikacja E13
#testkompetencjizawodowych #e13 #technikinformatyk