pu-erh

367 14

Materiały stworzone przez użytkownika pu-erh

Zastosowanie przymiotników z przyimkami
#przyimki
zastosowanie czasowników z przyimkami
#przyimki #jezykangielski
przedstawianie kolejnych argumentów , uzasadnianie
#slowkazangielskiego
wyrażanie opinii
zgadzanie się i niezgadzanie się, precyzowanie myśli
Wyrażanie różnić, podsumowanie
znaczenie come, test z phrasal verbs z użyciem COME
#phrasalverbs #come
proste słówka cz. I
proste słówka cz. II
proste słówka cz. III
proste słówka cz. IV