pompadourroad

191 7

Materiały stworzone przez użytkownika pompadourroad

USA
#USA #niepodległość #rewolucja #konstytucja
KULTURA - sztuka
#sztuka #kultura
organy specjalne i programy ONZ, organy wyspecjalizowane powiązane z ONZ,
#onz #wos #
siedziby organizacji związanych z ONZ
#siedziby #ONZ #organizacje #wos
KULTURA - literatura, teatr, film
#cluture #kultura #slowkazangielskiego
KULTURA - prasa, radio, telewizja
#KULTURA # #prasa #radio #telewizja
KULTURA - muzyka
#KULTURA # #muzyka