Profil użytkownika: minika13

Materiały stworzone przez użytkownika minika13

Protorenesans

obiekty protorenesansowe z kanonu historii sztuki.
Historia sztuki, Matura
21
#protorenesans

Sztuka renesansu

sztuka renesansu
Historia sztuki, Matura
104
#renesans

Renesans&manieryzm w Polsce

jw.
Historia sztuki, Matura
23
#renesans

Manieryzm Włoski 1520-1600r.

Włochy 1520-1600r.
Historia sztuki, Matura
17
#manieryzm

Architektura baroku do matury

Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą architektury barokowej.
Historia sztuki, Matura
43
#maturazhistoriisztuki #barok #architektura #architekturabaroku

Malarstwo - barok&rokoko

Podaj autora, obraz miejsce i technikę dzieł zaprezentowanych w teście. Zakres materiału: Barok i rokoko. Dobry zestaw do przygotowania do matury.
Historia sztuki, Matura
105
#barok #rokoko #malarstwo #historia #sztuki

Klasycyzm i czasy stanisławowskie

Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą klasycyzmu.
Historia sztuki, Matura
57
#klasycyzm #maturazhistoriisztuki

Romantyzm 2

Historia sztuki, Matura
49
#romantyzm

Realizm - XIXw.

jw.
Historia sztuki, Matura
48
#realizm

Symbolizm

świat poznawany zmysłami (materialny) jest złudą skrywającą prawdziwy, idealny świat, którego zmysłami i rozumem nie można zinterpretować. Pojęć ze świata prawdziwego nie da się opisać za pomocą zwykłego języka, może to zrobić tylko symbol.
Historia sztuki, Matura
16
#symbolizm

Impresjonizm

Dążenie do utrwalenia ulotnej, przemijającej chwili. Jest utrwaleniem na płótnie jedynego w swoim rodzaju momentu oddziałującego na zmysły.
Historia sztuki, Matura
45
#impresjonizm

Neoimpresjonizm&Postimpresjonizm

NEOIMPRESJONIZM - wykorzystanie naukowych zdobyczy optyki, analizy światła i koloru, fizjologii i psychologii widzenia. POSTIMPRESJONIZM - kontynuowali kolorystyczne poszukiwania, a zarazem odrzucili wiele zasad pierwotnego impresjonizmu. Starali się
Historia sztuki, Matura
43
#neoimpresjonizm #postimpresjonizm

Architektura i Rzeźba XIXw

Test ze znajomości architektury i rzeźby z okresu XIX wieku. Po klasycyzmie.
Historia sztuki, Matura
15
#architektura #rzezba #xixv

Nabizm

kierunek w sztuce przełomu XIX i XX wieku, charakteryzujący się sztuką dekoracyjną, uproszczonym rysunkiem, syntetyczną formą
Historia sztuki, Matura
9
#nabizm

Sztuka starożytna

mezopotamia, egipt, gracja, rzym, etc
Historia sztuki, Matura
84
#starożytność

Sztuka romańska&przedromańska

jw.
Historia sztuki, Matura
49
#romanska

Sztuka gotycka&protorenesansowa

jw.
Historia sztuki, Matura
59
#gotyk #protorenesans

Secesja&Młoda Polska

Charakterystycznymi cechami stylu secesyjnego są: płynne, faliste linie, ornamentacja abstrakcyjna bądź roślinna, inspiracje sztuką japońską, swobodne układy kompozycyjne, asymetria, płaszczyznowość i linearyzm oraz subtelna pastelowa kolorystyka.
Historia sztuki, Matura
78
#secesja

Ekspresjonizm

Cechy charakterystyczne to deformacja i ostro zamalowywane kontury przedmiotów.
Historia sztuki, Matura
52
#ekspresjonizm

Kubizm&Futuryzm

KUBIZM - kierunek poszukujący nowych zasad budowy przestrzennej dzieła przez odrzucenie reguł perspektywy i geometryczne uproszczenie elementów kompozycjiFUTURYZM - Założeniem futuryzmu było „patrzenie w przyszłość”, odrzucanie przeszłości i tradycj
Historia sztuki, Matura
37
#futuryzm #kubizm

Konstruktywizm&Neoplatycyzm

KONSTRUKTYWIZM - stosowanie dyscypliny formalnej ograniczonej do prostych elementów geometrycznych: koła, trójkąta i linii prostejNEOPLASTYCYZM - W neoplastycyzmie wyróżniamy dwie podstawowe linie (pion i poziom) oraz 3 kolory zasadnicze – żółty, nie
Historia sztuki, Matura
24
#konstruktywizm #neoplastycyzm

Dadaizm&Surrealizm&Socrealizm

Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą dadaizmu, surrealizmu i socrealizmu.
Historia sztuki, Matura
50
#dadaizm #surrealizm #socrealizm #maturazhistoriisztuki

Architektura pierwszej poł. XXw.

Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą architektury z pierwszej połowy XX wieku.
Historia sztuki, Matura
18
#architektura #architekturaxxw #maturazhistoriisztuki

Architektura drugiej poł. XXw.

jw.
Historia sztuki, Matura
27
#architektura #xxw

Rzeźba po Rodinie!

jw.
Historia sztuki, Matura
35

Sztuka Polska XXlecia

jw.
Historia sztuki, Matura
51