minika13

2375 27

Materiały stworzone przez użytkownika minika13

obiekty protorenesansowe z kanonu historii sztuki.
#protorenesans
sztuka renesansu
#renesans
Włochy 1520-1600r.
#manieryzm
Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą architektury barokowej.
#maturazhistoriisztuki #barok #architektura #architekturabaroku
Podaj autora, obraz miejsce i technikę dzieł zaprezentowanych w teście. Zakres materiału: Barok i rokoko. Dobry zestaw do przygotowania do matury.
#barok #rokoko #malarstwo #historia #sztuki
Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą klasycyzmu.
#klasycyzm #maturazhistoriisztuki
#romantyzm
jw.
#realizm
świat poznawany zmysłami (materialny) jest złudą skrywającą prawdziwy, idealny świat, którego zmysłami i rozumem nie można zinterpretować. Pojęć ze świata prawdziwego nie da się opisać za pomocą zwykłego języka, może to zrobić tylko symbol.
#symbolizm
Dążenie do utrwalenia ulotnej, przemijającej chwili. Jest utrwaleniem na płótnie jedynego w swoim rodzaju momentu oddziałującego na zmysły.
#impresjonizm
NEOIMPRESJONIZM - wykorzystanie naukowych zdobyczy optyki, analizy światła i koloru, fizjologii i psychologii widzenia. POSTIMPRESJONIZM - kontynuowali kolorystyczne poszukiwania, a zarazem odrzucili wiele zasad pierwotnego impresjonizmu. Starali się
#neoimpresjonizm #postimpresjonizm
Test ze znajomości architektury i rzeźby z okresu XIX wieku. Po klasycyzmie.
#architektura #rzezba #xixv
kierunek w sztuce przełomu XIX i XX wieku, charakteryzujący się sztuką dekoracyjną, uproszczonym rysunkiem, syntetyczną formą
#nabizm
mezopotamia, egipt, gracja, rzym, etc
#starożytność
jw.
#gotyk #protorenesans
Charakterystycznymi cechami stylu secesyjnego są: płynne, faliste linie, ornamentacja abstrakcyjna bądź roślinna, inspiracje sztuką japońską, swobodne układy kompozycyjne, asymetria, płaszczyznowość i linearyzm oraz subtelna pastelowa kolorystyka.
#secesja
Cechy charakterystyczne to deformacja i ostro zamalowywane kontury przedmiotów.
#ekspresjonizm
KUBIZM - kierunek poszukujący nowych zasad budowy przestrzennej dzieła przez odrzucenie reguł perspektywy i geometryczne uproszczenie elementów kompozycjiFUTURYZM - Założeniem futuryzmu było „patrzenie w przyszłość”, odrzucanie przeszłości i tradycj
#futuryzm #kubizm
KONSTRUKTYWIZM - stosowanie dyscypliny formalnej ograniczonej do prostych elementów geometrycznych: koła, trójkąta i linii prostejNEOPLASTYCYZM - W neoplastycyzmie wyróżniamy dwie podstawowe linie (pion i poziom) oraz 3 kolory zasadnicze – żółty, nie
#konstruktywizm #neoplastycyzm
Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą dadaizmu, surrealizmu i socrealizmu.
#dadaizm #surrealizm #socrealizm #maturazhistoriisztuki
Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą architektury z pierwszej połowy XX wieku.
#architektura #architekturaxxw #maturazhistoriisztuki
jw.
#architektura #xxw