miloszk

0 5

Materiały stworzone przez użytkownika miloszk

Pytania w teście to o gólne informacje o zwierzętach.
#zwierzeta #gromada #typ #biologia #test
Proces oddychania i wymiany gazowej u zwierząt
#zwierzęta #oddychanie #biologia
Pytania z alkenów, alkinów (acetylenów) i alkanów. Sprawdź swoją wiedzę ze związków węgla z wodorem.
#alkany #alkiny #alkeny #weglowodory
#czesci #mowy #jezykpolski