Profil użytkownika: marycha_93

Materiały stworzone przez użytkownika marycha_93

Psychopatologia

Test z psychopatologii. 414 pytań dla studentów psychologii.
Uczelnie wyższe, Psychologia, Studia
414

Aprendizaje słownictwo

Wybrane słówka z hiszpańskiego, zawierają akcenty!
Języki obce, Język hiszpański, Ogólny
23
#hiszpanski #slownictwo

Wybrane słówka hiszpańskie

Słówka zawierają akcenty
Języki obce, Język hiszpański, Ogólny
106
#hiszpanski #slownictwo

Hiszpański - antonimy

Wybrane słówka, dopisz antonim, słówka zawierają akcenty
Języki obce, Język hiszpański, Ogólny
54
#hiszpanski #slownictwo

Psychologia ekonomiczna - wprowadzenie

Test zawierający podstawowe zagadnienia związane z psychologią ekonomiczną. Różne formy pytań.
Uczelnie wyższe, Psychologia, Studia
20
#psychologia #psychologiaekonomiczna

Public Relations - zagadnienia podstawowe

Test zawiera pytania wprowadzające w tematykę public relations.
Uczelnie wyższe, Psychologia, Studia
18
#pr #publicrelations

Kino - słownictwo

Pytania o słówka związane z kinem
Języki obce, Język hiszpański, Ogólny
30
#hiszpanski #slownictwo

Psychologia ekonomiczna - funkcje dóbr materialnych

Pytania dotyczące rodzajów funkcji, jakie dobra materialne pełnią w życiu konsumenta.
Uczelnie wyższe, Psychologia, Studia
16
#psychologia #psychologiaekonomiczna

El cine - adjetivos

Test sprawdzający znajomość przymiotników, które mogą być przydatne w dyskusji na temat filmów. Słowa zawierają hiszpańskie akcenty.
Języki obce, Język hiszpański, Ogólny
25
#hiszpanski #slownictwo #kino

Adjetivos contrarios

Test na znajomość zasad tworzenia przymiotników przeciwstawnych. Zawiera hiszpańskie akcenty.
Języki obce, Język hiszpański, Ogólny
22
#hiszpanski #przymiotniki #slownictwo

Idiomy

Wybrane idiomy hiszpańskie
Języki obce, Język hiszpański, Ogólny
9
#hiszpanski #idiomy

El cine - rozmowa na temat kina

Test zawiera przykładowe zdania/pytania, przydatne podczas rozmów na temat kina, umawiania się do kina itp. Słowa zawierają hiszpańskie akcenty.
Języki obce, Język hiszpański, Ogólny
20
#hiszpanski #slownictwo #gramatyka

Futuro simple - irregulares

Test sprawdzający znajomość "trzonów" dla czasowników nieregularnych w czasie przyszłym.
Języki obce, Język hiszpański, Ogólny
11
#hiszpanski #futuro #czasowniki

Adjetivos - wybrane przymiotniki

Test ze znajomości wybranych przymiotników
Języki obce, Język hiszpański, Ogólny
35
#hiszpanski #slownictwo #przymiotniki