leniwiec

1071 79

Materiały stworzone przez użytkownika leniwiec

Historia Nowożytna
Historia Nowożytna
Historia Nowożytna
#historiaanglii #xvi
Historia Nowożytna
Historia Nowożytna
Historia Nowożytna
#historiafrnacji
Historia Nowożytna
Historia Polski - Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt I Stary, Zygmunt II August
#historiapolski #aleksanderjagiellonczyk #zygmuntstary #zygmuntaugust
Średniowiecze
Test z historii średniowiecznej krajów arabskich.
#arabowie #maturazhistorii
Średniowiecze
Średniowiecze. Test ze znajomości historii Bizancjum we wczesnym średniowieczu. Test pomocny przy przygotowaniu do matury.
#maturazhistorii #historia #sredniowiecze #bizancjum
Pytania z historii z okresu średniowiecza a dokładnie Cesarstwa Niemieckiego i papiestwa.
#papiestwo #historia #sredniowiecze
Średniowiecze
#dominiummundi #maturazhistorii
Test o bitwach krzyżowych w średniowieczu. Powtórka przed maturą.
#maturazhistorii #sredniowiecze #wyprawykrzyzowe
Test przygotowujący do matury z historii o zakonach krzyżowych w średniowieczu.
#sredniowiecze #zakonykrzyzowe #mahturazhistorii
Średniowiecze, test przygotowujący do matury z zakresu plemion mongolskich
#mongolowie #maturazhistorii #sredniowiecze
Historia Polski - Henryk Walezy, Stefan Batory
Średniowiecze
Średniowiecze
#sredniowiecze #historiafrancji
Słówka dotyczące charakteru, stanu psychiki, zachowań.
#charakter #zachowania #słówka #angielski #matura
Słówka dotyczące charakteru, stanu psychiki, zachowań.
#charakter #zachowania #
Nowożytność
Historia Polski - Mieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszko II
Historia Polski - Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały, Władysław Herman, Bolesław Krzywousty
Historia Polski - Rozbicie Dzielnicowe
#historiapolski
Historia Polski - Rozbicie Dzielnicowe
Historia Polski - Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki
Historia Polski - Ludwik Andegaweński, Jadwiga Andegaweńska, Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk
#historia #historiapolski #daty
Historia Polski - Kazimierz Jagiellończyk, Jan Olbracht
Nowożytność
#historiafrancji #absolutyzm
Średniowiecze
Średniowiecze
Historia Polski - Zygmunt III Waza
Historia Polski - Władysław IV Waza
Słówka związane z domem
Historia Polski - Jan Kazimierz
Słówka związane z domem
Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan Sobieski
Historia Nowożytna
#historiaaustrii #xviii
Historia Nowożytna - Do Katarzyny I
czasowniki przymiotniki przyslowki
Słówka związane z domem
Historia Nowożytna - Od Katarzyny I
August II Mocny, August III Sas
Test zawiera pytania o historię Polski za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
#historia #historiapolski #daty #stanistlawaugustponiatowski
Stanisław August Poniatowski
Historia Nowożytna (Prusy i Brandenburgia wyprowadzone od XII w.)
Pierwsza część pytań testu o rewolucji francuskiej w latach 1789-1793.
#rewolucjafrancuska #historiafrancji
Słówka związane z szkołą cz.1
Słówka związane ze szkoła cz.2
1793-1799
#rewolucjafrancuska #historiafrancji
Test zawiera pytania z historii XIX wieku, czasów napoleońskich.
#xix #xixw #napoleon #czasynapoleonskie
Test ze znajomości wydarzeń w połowie XIX wieku zwanymi "Wiosną Ludów". Sprawdź znajomość dat i wydarzeń tego okresu.
#historia #wiosnaludow
Test z historii Rosji w XIX wieku. Pomocny przy przygotowaniu do matury.
#historiaeuropy #historiarosji #historianowozytna #maturazhistorii
Test wiedzy z historii Austrii w II połowie XIX wieku.
#historiaaustrii #xix
Test wiedzy z historii Anglii w II połowie XIX wieku
#historiaanglii #xix