kiwi

424 8

Materiały stworzone przez użytkownika kiwi

sztuka wczesnochrześcijańska, bizantyńska i bizantynizująca;
#historia #sztuki #bizancjum #chrześcijaństwo #
#rembrandt #barok #malarstwo
Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą Filippo Brunelleschi
#architektura #renesans #brunelleschi #filippobrunelleschi #maturazhistoriisztuki
test przygotowany na podstawie kanonu i podręcznika do historii sztuki (matura)
#gotyk #architektura
#sztuka #romanska #przedromanska