kar.sno

862 61

Materiały stworzone przez użytkownika kar.sno

Sprawdź czy znasz miesiące po angielsku
Rodzina - słówka po angielsku
#family #rodzina #slowkazangielskiego #maturazangielskiego
Słówka po angielsku - życie związane z małym dzieckiem
Małżeństwo - słówka ANGIELSKI
Czy znasz ubrania po angielsku?
Język angielski - food and drink
Język angielski - przetłumacz łatwe zdania
Uzupełnij ankietę odpowiednimi czasownikami: - język angielski
Test polega na przetłumaczeniu zdania na język angielski.
#tlumaczenie #przetlumacznaangielski
Przetłumacz zdania na język angielski:
Rozpoznaj miasta Europy
Polska!!!!
Polska!!!!
#quizwiedzyopolsce
Polskaa!!!
Zdrowie i żywienie
Geografia - szybka powtórka
Geografia - szybka powtórka
Geografia - szybka powtórka
Geografia - szybka powtórka
Time- czas - angielski
Domowe porządki - House activities
Charakter - Character
Dzień jak co dzień - Everyday activities
Juliusz Słowacki - życie i twórczość
Education - Edukacja
Ekologia - Ecology
Twórczość i życie Adama Mickiewicza - test powtórkowy
Cooking - Gotowanie
Environment - Środowisko naturalne
Sport - Sport
Renting a flat - Wynajmowanie mieszkania
Appearance - Wygląd zewnętrzny
#slowkazangielskiego #vocabulary
Holidays - Wakacje
At hospital - W szpitalu
Państwa Europy
Niemcy
Adam Mickiewicz Kondrad Wallenrod
#adammickiewicz #konradwallenrod #lektura
Rzeki i ustroje rzeczne
Jeziora świata
TEST z antyku
Geografia - test maturalny 2010, poziom rozszerzony
Geografia - test maturalny 2010, poziom rozszerzony
Quiz geograficzny 5
Polski - test maturalny 2010, poziom podstawowy, część I: rozumienie pisanego tekstu
Quiz geograficzny 4
Quiz geograficzny 3
Geografia - test maturalny 2010, poziom podstawowy
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego
Juliusz Słowacki - życie i twórczość
#biografia #juliuszslowacki #slowacki
Complaining - Skarga
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Literature - Literatura
Na poczcie - At the post-office
#slowkazangielskiego
Problemy społeczne - Social problems
Life & Death - Od urodzin do śmierci
Law - Prawo
Weather - Pogoda
Polska w latach 70. Gospodarczy program ekipy Edwarda Gierka i jego realizacja
Test wiedzy o ptakach. Anatomia, cykl rozwojowy i behawiorystyka ptaków.
#ptaki #kregowce
Irlandia
Słówka