jaga112

672 10

Materiały stworzone przez użytkownika jaga112

Test ze sztuki rzymskiej
Rzeźba ze wszystkich epok Grecji
Ceramika wg okresów
Zdjęcia ze sztuki Longobardzkiej.
Test z rozpoznawania najważniejszych dzieł malarstwa niderlandzkiego w XV w.
Test z gotyckiej architektury w Anglii
Test ze sztuki gotyckiej we Francji
Test z architektury średniowiecznej zakonów cysteskich
Najważniejsze przykłady sztuki starożytnej
Rzeźba francuska XVI i XVII w.