groszek007

428 25

Materiały stworzone przez użytkownika groszek007

Test zawiera pytania pomocne przy przygotowaniu do matury z historii. Historie Średniowiecznej Polski.
#sredniowiecze #historiapolski #maturazhistorii
test dotyczący pierwszych tematów z nowożytności
Państwa Europejskie w XVI wieku
Polska w XVI wieku
kontrreformacja, wojna trzydziestoletnia, rewolucja angielska, monarchia absolutna we Francji, wojny polsko-szwedzki w XVII, wojny polsko-rosyjskie w XVI i XVII wieku
wojny polsko-turecki, powstanie Chmielnickiego, Rosja, Prusy Austria w XVIII, Wojna Północna, Polska Sasów, Kultura oświecenia, Powstanie i konstytucja USA, rewolucja francuska, upadek Rzeczypospolitej
USA i Państwa Europejskie bez Polski
powstanie listopadowe, powstanie krakowskie, powstanie styczniowe, Polska pod zaborami.
działania wojenne, system wersalski
Test o rewolucji rosyjska z 1917 roku oraz Polski podczas I WŚ
#iws #rewolucjarosyjska #bolszewizm
Test zawiera pytania oodzyskanie niepodległości przez Polskę, walka o granicę zachodnią i wschodnią.
#historiapolski #maturazhistorii #xxw
konstytucja marcowa, Polska w latach 1922-1926, reformy w Rzeczypospolitej
#xxw #historiapolski #iirp
przewrót majowy, okres rządów sanacji
faszyzm, nazizm, komunizm
Polska podczas II WŚ
Działania wojenne
konferencje międzynarodowe, eksterminacja Żydów, stosunki polsko-sowieckie
Test zawiera pytania odnośnie historii Powstania Warszawskiego z 1944 roku. Przygotowanie do Matury, II Wojna Światowa
#powstaniewarszawskie #iiws #iiwojnaswiatowa #historiapolski #historiaeuropy