Profil użytkownika: dbmaster

Materiały stworzone przez użytkownika dbmaster

Administrowanie Bazami Danych - egzamin

pytania do egzamin z administrowania bazami danych(MS SQL Server, DB2)
Informatyka, Studia
58
#abd #pjwstk #ms #sqlserver #db2 #egzamin #test #edu

AUG pytania T/N

egzamin AUG - część pytania tak/nie
Informatyka, Ogólny
71
#aug #informatyka #automaty #o #gramatyki #pjwstk #kubica #uw