Testy_HISTORIA

46867 81

Materiały stworzone przez użytkownika Testy_HISTORIA

Klasa 4 szkoły podstawowej. Pytania ze średniowiecza w Polsce, historia Polski od Piastów do Jagiellonów.
#klasa4 #klasa4historia #klasa4historiadzial2 #piastowie #jagiellonowie #historiapolski #nowaera
Historia starożytnego Egiptu, test wiedzy dla klasy 5 szkoły podstawowej.
#starozytnosc #starozytnyegipt #klasa5 #klasa5historia #klasa5historiadzial1
Sprawdzian z historii klasa 6 wielkie odkrycia geograficzne wczoraj i dziś.
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
#izrael #starozytnosc #klasa5 #klasa5historia #klasa5historiadzial1
Test idealny dla maturzystów. Sprawdź swoją wiedzę dotycząca losów terenów ziem polskich po Kongresie Wiedeńskim.
#kongreswiedenski #historia #ziemiepolskie
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
#klasa7 #klasa7historia #klasa7historiadzial3 #kolonializm
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przebieg i skutki potopu szwedzkiego dla Rzeczpospolitej.
#klasa6 #klasa6historia #klasa6historiadzial3 #potopszwedzki
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5.
#klasa5 #klasa5historia #starozytnyrzym #klasa5historiadzial3
Sprawdzian z historii z działu "U schyłku średniowiecza". Unia Polski z Litwą, wielka wojna z zakonem krzyżackim, Europa Zachodnia w XIV i XV wieku, nowe potęgi w Europie Wschodniej, wojna trzynastoletnia, kultura późnego średniowiecza w Polsce
Wieki i połowy - test online sprawdzający zdolność obliczania czasu.
#wieki
Sprawdzian z lekcji historii dla klas7 szkoły podstawowej.
#klasa7 #klasa7historia #klasa7historiadzial3 #zjednoczeniewloch #zjednoczenieniemiec
Sprawdzian dotyczy Wielkiej emigracji Polaków po upadku powstania Listopadowego. Pytania dotyczą przyczyn i przebiegu oraz wpływu na społeczeństwo wielkiej emigracji.
#wielkaemigracja #xixw #historiapolski #klasa7 #klasa7historia
Test z rozdziału "Prehistoria" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
#zrozumiecprzeszlosc #zrozumiecprzeszlosc1 #liceum #technikum #klasa1historia #prehistoria
Test z rozdziału "Mezopotamia i jej dzieje" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
#zrozumiecprzeszlosc #zrozumiecprzeszlosc1 #liceum #technikum #klasa1historia #mezopotamia
Test z rozdziału "Cywilizacja egipska" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
#zrozumiecprzeszlosc #zrozumiecprzeszlosc1 #liceum #technikum #klasa1historia
Test z rozdziału "Inne cywilizacje Bliskiego Wschodu" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
#zrozumiecprzeszlosc #zrozumiecprzeszlosc1 #liceum #technikum #klasa1historia
Test z rozdziału "Cywilizacjie Indii i Chin" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
#zrozumiecprzeszlosc #zrozumiecprzeszlosc1 #liceum #technikum #klasa1historia
Test z rozdziału "Najstarsze dzieje Grecji" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
#zrozumiecprzeszlosc #zrozumiecprzeszlosc1 #liceum #technikum #klasa1historia
Test z rozdziału "Świat poleis" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
#zrozumiecprzeszlosc #zrozumiecprzeszlosc1 #liceum #technikum #klasa1historia
Test z rozdziału "Sparta" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
#zrozumiecprzeszlosc #zrozumiecprzeszlosc1 #liceum #technikum #klasa1historia
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
#klasa5 #klasa5historia #klasa5historiadzial2
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
#klasa5 #klasa5historia #klasa5historiadzial2
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
#klasa5 #klasa5historia #klasa5historiadzial2
Sprawdzian z historii dla klasy 7 z rozdziału "Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim"
#xixw #klasa7historia #klasa7 #klasa7historiadzial2 #nowaera
Sprawdzian ze znajomości działu "Pierwsze cywilizacje" z podręcznika Wczoraj i dziś.
#klasa5 #klasa5historia #klasa5historiadzial1 #nowaera
Sprawdzian ze znajomości działu "Starożytna Grecja" z podręcznika Wczoraj i dziś.
#klasa5 #klasa5historia #klasa5historiadzial2
Sprawdzian z historii dla klasy 5, dział 3 - Starożytny rzym
#klasa5historia #klasa5 #starozytnyrzym #klasa5historiadzial3 #nowaera
Sprawdzian dla klasy 6 z działu 1 pt. Narodziny nowożytnego świata.
#klasa6historia
Sprawdzian z rozdziału 2 podręcznika Historia Wczoraj i dziś.
#klasa6 #klasa6historia #klasa6historiadzial2 #nowaera
Sprawdzian wiedzy z rozdziału 3 podręcznika Historia Wczoraj i dziś.
#klasa6 #klasa6historia #klasa6historiadzial3 #nowaera
Sprawdzian z rozdziału 1 podręcznika "Wczoraj i dziś" dla klasy 7.
#klasa7 #klasa7historia #klasa7historiadzial1 #nowaera #kongreswiedenski
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
#klasa7 #klasa7historia #klasa7historiadzial3
#klasa7 #klasa7historia #klasa7historiadzial3 #xix #xixw #nowaera
Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Powstanie styczniowe i jego następstwa, rozwój przemysłu i kultury na terenach zaborów.
#klasa7 #klasa7historia #klasa7historiadzial4 #nowaera #xixw #xxw #rozbiory
Sprawdzian z rozdziału 2 podręcznika "Wczoraj i dziś" dla klasy 8.
#klasa8 #klasa8historia #klasa8historiadzial2 #nowaera
Sprawdzian z rozdziału 3 historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Zimna wojna, żelazna kurtyna, rozpad systemu kolonialnego, konflikt na bliskim wschodzie, wspólna Europa.
#klasa8 #klasa8historia #klasa8historiadzial3 #nowaera
Sprawdzian ze znajomości działu "Z historią na ty" z podręcznika Wczoraj i dziś.
#klasa4 #klasa4historia
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6.
#klasa6 #klasa6historia #klasa6historiadzial2
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
#klasa5 #klasa5historia #klasa5historiadzial2
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
#klasa5 #klasa5historia #klasa5historiadzial
Sprawdzian ze znajomości 3 rozdziału "Wojny i upadek Rzeczypospolitej" z podręcznika Wczoraj i dziś.
#klasa4 #klasa4historia
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
#klasa4 #klasa4historia #klasa4historiadzial3
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
#klasa4 #klasa4historia #klasa4historiadzial3
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Rozwój i upadek Rzeczpospolitej w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.
#klasa4 #klasa4historia
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Konflikt polsko-krzyżacki i jego kulminacja podczas starcia pod Grunwaldem.
#klasa4 #klasa4historia #klasa4historiadzial2
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Życie i aktywność naukowa Mikołaja Kopernika
#klasa4 #klasa4historia #klasa4historiadzial2
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Działalność konspiracyjna i partyzancka na obszarze okupowanej Polski.
#klasa8 #klasa8historia #iiws #klasa8historiadzial2
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Codzienność i życie w Polsce pod niemiecką okupacją.
#klasa8 #klasa8historia #klasa8historiadzial2
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6. Emigracja po rozbiorach Polski, sojusz z Napoleonem i powstanie Mazurka Dąbrowskiego.
#klasa7 #klasa4historia #klasa4historiadzial3
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Powstanie kościuszkowskie i jego skutki.
#klasa4 #klasa4historia #klasa4historiadzial3
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4. Wybuch i przebieg powstania styczniowego i rola Romualda Traugutta w jego przebiegu.
#klasa4 #klasa4historia #klasa4historiadzial3
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8. Walka o wyzwolenie ziem okupowanych i przebieg powstania warszawskiego.
#klasa8 #klasa8historia #powstaniewarszawskie #1944 #klasa8historiadzial2
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Decyzje polityczne i ich wpływ na kształt granic Polski po II wojnie światowej.
#klasa8 #klasa8historia #klasa8historiadzial2 #iiws
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Powstanie Rzymu i funkcjonowanie rzymskiej republiki.
#klasa5 #klasa5historia #starozytnyrzym #klasa5historiadzial3
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7. Obrona polskiej historii i kultury, twórczość romantyzmu.
#klasa7 #klasa7historia #klasa7historiadzial2
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 z działu 2.
#klasa4 #klasa4historia #klasa4historiadzial2
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
#klasa4 #klasa4historia #klasa4historiadzial2 #boleslawchrobry #chrobry
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
#klasa4 #klasa4historia #klasa4historiadzial2 #kazimierzwielki
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
#klasa4 #klasa4historia #klasa4historiadzial2 #jagiello #jadwiga
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
#klasa7 #klasa7historia #klasa7historiadzial3 #stanyzjednoczone
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Zimna wojna, zbrojenia i wyścig technologiczny.
#klasa8 #klasa8historia #klasa8historiadzial3 #zimnawojna
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Prehistoria, ludy zbieracko-łowieckie i pierwsze ludzkie osady.
#klasa5 #klasa5historia #klasa5historiadzial1
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
#starozytnosc #indie #chiny #klasa5 #klasa5historia #klasa5historiadzial1
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
#klasa5 #klasa5historia #klasa5historiadzial1 #hieroglify
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Przełomy naukowe, odkrycia naukowe i twórczość przełomu XIX i XX wieku.
#klasa7 #klasa7historia #klasa7historiadzial3 #xixw #xxw
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Przyczyny wybuchu i przebieg powstania styczniowego.
#klasa7 #klasa7historia #klasa7historiadzial4 #powstaniestyczniowe #xixw
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Skutki upadku powstania styczniowego na ziemiach kongresówki.
#klasa7 #klasa7historia #klasa7historiadzial4 #powstaniestyczniowe #represje
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Rozwój przemysłu i technologii na ziemiach zaborów w XIX wieku.
#klasa7 #klasa7historia #klasa7historiadzial4
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Ruch socjalistyczny i ruch narodowy. Postulaty, przedstawiciele i role odegrane przez polskie frakcje polityczne na ziemiach zaborów.
#klasa7 #klasa7historia #klasa7historiadzial4 #socjalizm #ruchnarodowy #xixw #xxw
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Pozytywizm polski i kultura narodowa na przełomie wieków.
#klasa7 #klasa7historia #klasa7historiadzial4 #xixw #xxw #kulturapolska #
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
#klasa4 #klasa4historia #klasa4historiadzial3 #mariacurie #mariasklodowskacurie
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Sejm walny i demokracja szlachecka.
#klasa6 #klasa6historia #klasa6historiadzial2
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Funkcjonowanie folwarku w Rzeczpospolitej, spław rzeczny zbóż.
#klasa6 #klasa6historia #klasa6historiadzial2
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Hołd pruski, wojna o Inflanty.
#klasa6 #klasa6historia #klasa6historiadzial2 #jagiellonowie #holdpruski #inflanty
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przedstawiciele renesansu w Polsce i ich dzieła.
#klasa6 #klasa6historia #klasa6historiadzial2 #renesans #odrodzenie
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Unia polsko-litewska jej postanowienia i następstwa.
#klasa6 #klasa6historia #klasa6historiadzial2 #unialubelska
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Wyznaniowość i tolerancja w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
#klasa6 #klasa6historia #klasa6historiadzial2
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Wojny z Rosją w XVI i XVII wieku, dymitriada.
#klasa6 #klasa6historia #klasa6historiadzial3
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przyczyny, przebieg i skutki wojen Rzeczpospolitej ze Szwecją.
#klasa6 #klasa6historia #klasa6historiadzial3 #
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przyczyny wybuchu, przebieg i skutki powstania kozackiego.
#klasa6 #klasa6historia #klasa6historiadzial3 #chmielnicki
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Wybuch, przebieg i postaci związane z wojnami polsko-tureckimi.
#klasa6 #klasa6historia #klasa6historiadzial3