Steryard

218 9

Materiały stworzone przez użytkownika Steryard

Daty od starożytności do rozpoczęcia IWŚ
Nowy testament, Ewangelia.
#biblia #ewangelia #nowytestament
Test ze znajomości Biblii, dziejów apostolskich.
#biblia #lektura #dziejeapostolskie
W teście znajdziesz pytania o pojęcia i daty związane z okresem starożytności. Test dotyczy starożytnego Egiptu i starożytnej Grecji w tym Sparty.
#sarozytnosc #daty #pojecia
Test zawiera pytania z historii Polski pomocne przy przygotowaniu do matury. Sprawdź swoją znajomość dat, wydarzeń i pojęć z okresu średniowiecza
#maturazhistorii #piastowie #daty #historiapolski #sredniowiecze
Test z dat ważnych wydarzeń w okresie panowania dynastii Jagiellonów w Polsce.
#historiapolski #jagiellonowie #dynastiajagiellonow #daty
Test zawiera pytania z dat bitew które toczyła Polska od początku swojego istnienia.
#bitwy #historiapolski
Test z cytatów z biblii
#biblia #cytaty