Atyrowon

1209 15

Materiały stworzone przez użytkownika Atyrowon

Odpowiedzi: małe litery, po przecinku, z odstępami, jeśli w pytaniu nie podano "imię i nazwisko" to w miejscu autor/architekt należy wpisać samo nazwisko. Ponadto nie należy się wściekać, jeśli wpisało się dobrą odpowiedź, a zaznaczyło ją j
#historia #sztuki #kanon #matura #rozpoznawanie
Witajcie test obejmuje pojęcia z zakresu historii sztuki. Opracowania haseł są zaczerpnięte z "Uniwersalnego leksykonu sztuki" wyd. MUZA SA. Niektóre również z wikipedii. Wszystkie odpowiedzi należy wpisywać z małej litery, z dużej będą tra
#historia #sztuki #pojęcia #matura #liceum #plastyczne
Zakres materiału opiera się o kanon obowiązujący do matury z historii sztuki z epoki romantyzmu.
Jest również powtórką dla uczniów szkół artystycznych.
#historia #sztuki #kanon #matura #romantyzm
i-pzymiotniki z rozdziału "6. To jest nowy samochód" z podręcznika "Język japoński dla początkujących"
#jezyk #japonski #przymiotniki
Słówka z książki "Japoński. Mów, pisz i czytaj", z rozdziału 1.
#jezyk #japonski #slowka
Słówka z książki "Japoński. Mów, pisz, czytaj", z rozdziału 7-mego.
#jezyk #japonski
Elementy budujące okoliczniki miejsca w języku japońskim.
#jezyk #japonski #slowka
Słówka z rozdziału 8-mego z książki "Japoński. Mówi, pisz i czytaj."
rozdział 9
#japonski #slowka
rozdział 10
#japonski
rozdział 12
#japonski
roz 11
#jezyk #japonski
Czaswoniki potoczne w formie przeczącej.W pytaniu znajduje się forma słownikowa/używana w mowie potocznej razem z tłumaczeniem.W odpowiedzi natomiast jej odmiana na formę negującą.
#jezyk #japonski
na-przymiotniki
#jezyk #japonski
New total english upper intermediate