Anitt14

crazy ;ppp

476 18

Materiały stworzone przez użytkownika Anitt14

Test sprawdzający wiedzę o formule 1
#f1formula1
Test sprawdza znajomość wydarzeń (dat, miejsc, nazw, nazwisk) związanych z Koalicją Antyhitlerowską.
#II #Wojna #Światowa #Koalicja #Antyhitlerowska #Wielka #Trójka
Test sprawdza znajomość 15 wybranych dynastii królewskich, a konkretnie państwa, w których panowały.
#dynastiekrolewskie #krol #wladca #dynastia #polska
Powtórka pisowni wyrazów z "rz" i "ż". Świetna powtórka przed dyktandem.
#dyktando #pisownia #ortografia
Pisownia wyrazów z ó i u. Świetna powtórka przed dyktandem. Wpisz literę, którą należy wstawić. Dyktando "Królewna róża".
#dyktando #pisownia+u+o
Do podanych bezokoliczników dopisz formę czasu przeszłego past tense.
#pasttense
Kto to powiedział? Wpisz imię i nazwisko
przetłumacz z polskiego na hiszpański.niestety w tym serwisie nie działają niektóre znaki hiszpańskie. nie pisz więc akcentu, oprócz ó , odwróconych pytajników i wykrzykników.
#słownictwo #hiszpański
napisz nazwę zespołu, którego bolid masz na rysunku
#f1 #formula1
Quiz polega na wpisaniu imienia i nazwiska kierowcy Fromuły 1 przedstawionego na zdjęciu.
#f1 #kierowcy #formula1
Proszę NIE używać znaków hiszpańskich (akcent)
#słownictwo #owoce #hiszpański
test sprawdzający słownictwo, konkretnie nazwy warzyw.(proszę nie używać znaków hiszpańskich!)
#hiszpański #warzywa #jedzenie #słownictwo #słówka #hiszpańskie
1,2,3,4,5,6,7,8,9 w języku hiszpańskim :D
#hiszpański #cyfry
Do polskiej nazwy państwa lub jego mieszkańca/mieszkanki dopisz niemiecką.
#j+niemiecki #państwa #land #nationalition
Proszę nie używać akcentów i przegłosów.
#idiomy #związki+wyrazowe #francuski
Podaj datę opisanych wydarzeń.
#wielkie+odkrycia+geograficzne #daty #krzysztof #kolumb #
Dopisz francuską nazwę (bez znaków francuskich).
#francuski #liczby #liczebniki
Wybrane zagadnienia dotyczące alkenów, alkanów i alkinów.
#weglowodory #metan #etan #propan #butannasycone #chemia #alkany #alkeny #alkiny