A-nobel-S

23 2

Materiały stworzone przez użytkownika A-nobel-S

Zaznacz, czy dany tlenek należy do grupy kwasowych, zasadowych, amfoterycznych lub obojętnych.
#Chemia #tlenek #tlenki #rodzaje #tlenków
#komórka #komórka #eukariotyczna #budowa #komórki #budowa