Powtórzenie: Neurobiologia - Budowa wewnętrzna mostu

Terminy polskie i łacińskie z zakresu budowy wewnętrznej mostu mózgu człowieka.

Biologia, powtórzenie. 22 pytań.

część brzuszna mostu
pars ventralis pontis
pęczki podłużne
fasciuli longitudinales
włókna poprzeczne
fibrae transversae
jądra mostu
nuclei pontis
część grzbietowa mostu
pars dorsalis pontis
wstęga przyśrodkowa
lemniscus medialis
wstęga rdzeniowa
lemniscus spinalis
wstęga trójdzielna
lemniscus trigeminalis
ciało czworoboczne
corpus trapezoideum
wstęga boczna
lemniscus lateralis
jądra wstęgi bocznej
nuclei lemnisci lateralis
istota szara środkowa
substantia grisea centralis
pęczek podłużny grzbietowy
fasciculus longitudinalis dorsalis
pęczek podłużny przyśrodkowy
fasciculus longitudinalis medialis
jądro nerwu odwodzącego
nucleus n. abducentis
twór siatkowaty
formatio reticularis
droga środkowa nakrywki
tractus tegmentalis centralis
jądro nerwu twarzowego
nucleus n. facialis
jądro ruchowe nerwu trójdzielnego
nucleus motorius n. trigemini
jądro czuciowe główne nerwu trójdzielnego
nucleus sensorius principalis n. trigemini
jądro rdzeniowe nerwu trójdzielnego
nucleus spinalis n. trigemini
konary móżdżku
pendunculi cerebellares superiores

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.