Pytania i odpowiedzi

Andrzej frycz Modrzewski

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. O Polskim pisarzu ;]
Ilość pytań: 24 Rozwiązywany: 2774 razy
Pytanie 1
Andrzej urodził się w roku
1503
Pytanie 2
Miejsce urodzenia Andrzeja to :
Wolbórz
Pytanie 3
Jego ojciec miał na imię
Jakub
Pytanie 4
"Frycz" to
przydomek pisarza , ktory odziedziczył po ojcu
Pytanie 5
Andrzej wyjechał do Krakowa w wieku :
11 lat
Pytanie 6
Andrzej Frycz Modrzewski pobierał nauki w:
Uniwersytecie w Wittenberdze
Akademii Krakowskiej
Pytanie 7
Wpisz poniżej prawda lub fałsz

Andrzej był uznany za heretyka
prawda
Pytanie 8
Andrzej po studiach otrzymał stopień:
bakałarza
Pytanie 9
Wpisz poniżej prawda lub fałsz

Andrzej przyjął niższe świecenia kapłańskie
prawda
Pytanie 10
Wpisz poniżej prawda lub fałsz

Andrzej przyjął niższe świecenia kapłańskie
prawda
Pytanie 11
Święcenia przyjął w roku
1522
Pytanie 12
Wójtem Wolborza został w roku
1553
Pytanie 13
Pomimo że był duchownym, to w wziął ślub z Jadwigą Kamieńską w roku
1560
Pytanie 14
Z Jadwigą Kamieńską miał :
troje dzieci
Pytanie 15
Jego syn miał na imię
Andrzej
Pytanie 16
Król wydał Andrzejowi list żelazny w roku:
1556
Pytanie 17
W 1560 roku stracił wójtostwo wolborskie , gdyż
za kare ,bo jako kapłan ozenił się
Pytanie 18
Zmarł w roku
1572
Pytanie 19
Zmarł :
na morowe powietrz
Pytanie 20
Był właścicielem majątków :
Małecz
Skrzynki
Pytanie 21
Jego najbardziej znane dzielo to De Republica emendanda , czyli
O poprawie Rzeczpospolitej
Pytanie 22
De Republica emendanda została wydana w roku :
1551
Pytanie 23
De Republica emendanda składała sie z czesci
o obyczajach
o prawach
o wojnie
o kościele
o szkole
Pytanie 24
Wpisz prawda lub falsz:
Pisał renesansowe mowy publicystyczne
prawda