Pytania i odpowiedzi

Bunty szlacheckie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Zakres:Rokosz lwowski, Konfederacja Warszawska i konfederacja tyszowiecka.
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 1900 razy
Pytanie 1
Jak można inaczej nazwać Rokosz Lwowski?
Wojna Kokosza
Pytanie 2
W którym roku wybuchł Rokosz Lwowski?
1537
Pytanie 3
Za panowania jakiego króla odbył się Rokosz Lwowski?
Zygmunt Stary
Pytanie 4
Uzupełnij. Rokosz Lwowski był [...] sejmem rokoszowym szlachty polskiej.
pierwszym
Pytanie 5
Popularyści, zamoyczycy – ruch polityczny średniej szlachty w XVI w., którego celem było przeprowadzenie reform w dziedzinie sądownictwa, skarbowości i wojska oraz żądanie zwrotu nieprawnie trzymanych przez magnatów królewszczyzn i ograniczenia praw Kościoła. Jak inaczej możemy nazwać ten ruch?
Ruch egzekucyjny
Pytanie 6
Zasada niełączenia określonych funkcji publicznych to:
incompatibilitas
Pytanie 7
Inspiratorzy wojny kokoszej:
Mikołaj Taszycki
Jan Sierakowski
M.P Zborowscy
Pytanie 8
Kiedy wybuchła Konfederacja Tyszowiecka?
1655
Pytanie 9
Kto zawiązał Konfederację Tyszowiecką?
Szlachta
Wojsko Koronne
Pytanie 10
Nazwiska inicjatorów Konf. Tyszowieckiej:
Potocki
Lanckoroński
Pytanie 11
Kim byli inicjatorzy konf. Tyszowieckiej?
Hetmanami
Pytanie 12
Do czego wzywali konfederacji tyszowieccy?
Do opowiedzenia się po stronie króla
Do podjęcia walki z wojskami szwedzkimi
Pytanie 13
Co było sygnałami do zawiązania konfederacji Tyszowieckiej?
Obrona Jasnej Góry
Powrót króla Jana II Kazimierza
Pytanie 14
Gdzie spotkano się z królem podczas Konfederacji Tyszowieckiej?
W Krośnie
Pytanie 15
Kto uprowadził wojsko kwarciane generała Duglasa podczas konf. tyszowieckiej?
Stefan Czarniecki
Pytanie 16
Podczas bezkrólewia były powoływane sądy kapturowe.
Prawda
Pytanie 17
Konfederacja Warszawska (1573) zawiązana była na:
Sejmie konwokacyjnym
Pytanie 18
Co ustanowiono na konf. warszawskiej?
artykuły henrykowskie
Pytanie 19
Co było w 1655?
Konfederacja tyszowiecka
Pytanie 20
Co było w 1573?
Konfederacja Warszawska
Pytanie 21
Co było w 1537?
Wojna Kokosza
Pytanie 22
Połącz wydarzenia z datami:
Konfederacja tyszowiecka
1655
Konfederacja warszawska
1573
Rokosz lwowski
1537

Powiązane tematy

#rokosz #wojna #konfederacja