Pytania i odpowiedzi

ROMANIZM-definicje

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Definicje do romanizmu.
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 1534 razy
Pytanie 1
Motyw roślinny to...
arabeska
Pytanie 2
Sklepienie o kształcie przekrojonego na pół walca.
Kolebkowe
Pytanie 3
Podzielone na trzy części okno.
Triforium
Pytanie 4
Płaski, pionowy występ w murze zewnętrznym.->podobne do pilastrów(pilastry posiadają jeszcze głowice i bazę)
Lizeny
Pytanie 5
Składniowa część kościoła położona między prezbiterium ,a kuchtą przeznaczoną dla wiernych.
Nawa
Pytanie 6
cz. wewnętrzna kościoła znajdująca się obok nawy głównej, zwykle oddzielona od niej arkadami.
Nawa boczna
Pytanie 7
Szereg łuków opartych na kolumnach lub filarach. Może być konstrukcją wolno stojącą lub zdobić ścianę budowli np. kościoła.
Arkada
Pytanie 8
Przestrzeń na planie półkola lub wieloboku zamykająca cz. budowli np. nawę lub prezbiterium.
Apsyda
Pytanie 9
Przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa oraz służby liturgicznej.
Przebiterium
Pytanie 10
Nawa poprzeczna przecinająca nawę główną kościoła pod kątem prostym.
Transept
Pytanie 11
Galeria wewnątrz kościoła mieszcząca się ponad arkadami oddzielających nawę główną od bocznych.
Empora
Pytanie 12
Element podziału budowli ograniczony sąsiadującymi ze sobą kolumnami lub pilastrami.
Przęsło
Pytanie 13
Filar przyścienny, nieznacznie wysunięty przed lico ściany, w budowlach klasycznych mający cechy danego porządku architektonicznego.
Pilaster
Pytanie 14
Dekoracja w postaci stylizowanych głów ptasich, zwierzęcych , a niekiedy również ludzkich jest motywem często spotykanym w architekturze XII w.
Maszkaron
Pytanie 15
Rząd bloków wysuniętych przed lico muru, usytuowany tuż pod okapem. Mógł występować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budowli.Wsporniki najczęściej były dekorowane motywami zwierząt i maskami.
Corbel table
Pytanie 16
Są to narożne detale architektoniczne ,które pozwalają na przejście z zrzutu czworobocznego do ośmiobocznego ,a nawet do kołowego( w katedrze w Pizie mamy ciekawy zastosowanie do eliptycznego).->coś podobnego do pendentywy.
Trompy
Pytanie 17
Rozbudowana, umieszczona poprzecznie do nawy, zachodnia część bazyliki charakterystyczna dla architektury przedromańskiej.
Westwerk
Pytanie 18
Wykończenie brzegu jakiejś kompozycji np. na tkaninie czy płaskorzeźby.
Bordiura
Pytanie 19
Pasy sklepienne w sklepieniu kolebkowym
Gurty
Pytanie 20
Pionowy element o małym przekroju dostawiony do ściany lub filaru stosowany w budownictwie kościelnym w okresie od XI do XV wieku (w architekturze romańskiej i gotyckiej), pełniący statyczną funkcję przenoszenia, za pośrednictwem żeber, ciężaru sklepienia krzyżowo-żebrowego na podłoże (fundament).
Służki na ścianach
Pytanie 21
Bryła zwarta , zamknięta zbudowana z najprostszych figur geometrycznych .
Addycyjność brył geometrycznych
Pytanie 22
Okno dwudzielne.
Briforium

Powiązane tematy

#Romanizm #sztuka