Powtórzenie: Fizjologia roślin drzewiastych, str. 41-46

Egzamin na podstawie "Książeczka 600 pytań"

Biologia, powtórzenie. 70 pytań.

W skład mitochondriów wchodzą głównie:
białko (70%), tłuszcze złożone (27%)
W stan koloidalny można przeprowadzić:
każdą substancję stosując odpowiednie warunki
W starszych korzeniach kora pierwotna:
Zanika na skutek izolacji przez tworząca się warstwie korka
W starszych korzeniach perycykl może wytworzyć:
związki korzeni bocznych
W stożkach wzrostu możemy wyróżnić kolejno (od góry) strefy:
Distalną, subdistalną, organogeniczną
W środowisku kwaśnym aminokwas:
zachowuje się jak zasada przyłączając jony wodorowe do grupy aminowej
W środowisku zasadowym aminokwas:
zachowuje sie jak kwas odczepiajac jon wodoru od grupy aminowej
W tłuszczach złożonych podstawnikami glicerolu mogą być:
węglowodany
W warunkach beztlenowych elektrony i protony wodoru odłączone w glikozie:
redukują kwas pirogronowy do kw. Mlekowego lub etanolu
W wodzie rozpuszczają się mydła:
sodowe
W wodzie występują wiązania wodorowe:
między tlenem jednej cząsteczki a wodorem drugiej
W wyniku cyklizacji formy łańcuchowej glukozy:
powstaje pierścień acetalowy
W wyniku działania na chlorofil zasady:
następuje zasadowa hydroliza chlorofilu
W wyniku enzymatycznej hydrolizy skrobi powstaje:
glukoza
W wyniku hydrolizy kwasowej sacharozy powstaje:
glukoza i fruktoza
W wyniku hydrolizy sacharozy otrzymano 5kg fruktozy. Hydrolizie poddano:
10kg sacharozy
W wyniku pęcznienia suchego koloidu powstają:
zol
W wyniku zasadowej hydrolizy sacharozy powstaje:
stwierdzenie podane w pytaniu jest nieprawidłowe
W wyniku zasadowej hydrolizy tłuszczy powstają:
mydła
W zależności od wartości punktu izoelektrycznego aminokwasy dzielimy na:
obojętne, kwaśne, zasadowe

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.