Powtórzenie: Fizjologia 3

Fizjologia książeczka, str (pdf str 11-20)

Biologia, powtórzenie. 114 pytań.

Dwucukry dzielimy na:
redukujące i nieredukujące
Dwutlenek węgla wiązany jest przez akceptor
w cyklu Calvina-Benos
Dyfuzja cząsteczek w żelatynie zależy od:
wielkość cząsteczek
Dyfuzja jest efektem:
ruchów Browna
Dysocjacja elektrolityczna zachodzi pod wpływem:
rozpuszczalników których cząsteczki są dipolami
Dysocjacja wody:
zachodzi bardzo słabo 1 cząsteczka na kilkaset milionów
Dzięki obecności na zewnątrz cząsteczki białka zdysocjonowanych grup chemicznych
cząsteczki białka przyciągają się lub odpychają wzajemnie w zależności od znaku ładunku zewnętrznego
Dzięki zjawisku kutynizacji i korkowacenia roślina chroniona jest przed:
Dzięki zjawisku kutynizacji i korkowacenia roślina chroniona jest przed:
murszeniem drewna
Efekt Pasteura polega na tym że:
im większy udział w ogólnym oddychaniu ma oddychanie beztlenowe tym szybciej zużywane są asymilaty
Efekt Tyndala polega na:
rozproszeniu światła przez roztwór koloidalny
Efektywnie działający katalizator charakteryzują takie cechy jak:
ukierunkowanie cząsteczek substratu względem siebie
zwiększenie prawdopodobieństwa zderzeń
Elektroforezę aminokwasów przeprowadza się w celu:
rozdzielenia aminokwasów
Elektrolity mają wyższy potencjał osmotyczny:
bo ulegają dysocjacji
Enancjomerem glukozy nie jest:
żaden z wymienionych
Energia aktywacji jest to:
określona porcja energii która pobiera układ w celu przezwyciężenia bezwładności chemicznej cząsteczek
Energia kinetyczna cząsteczek zależy od:
temperatury
Energia promieniowania fotosyntetycznego czerwonego:
ogólna energia światła widzialnego
Enzymy
nie biorą udziału w przekształcaniu energii
Enzymy
determinują plan i strategię przekształceń chemicznych
wykazują właściwości katalityczne
decydują która z kilku potencjalnych możliwych reakcji chemicznych zostanie zrealizowana

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.