Pytania i odpowiedzi

Fizjologia 3

Pytanie 1
Dwucukry dzielimy na:
redukujące i nieredukujące
Pytanie 2
Dwutlenek węgla wiązany jest przez akceptor
w cyklu Calvina-Benos
Pytanie 3
Dyfuzja cząsteczek w żelatynie zależy od:
wielkość cząsteczek
Pytanie 4
Dyfuzja jest efektem:
ruchów Browna
Pytanie 5
Dysocjacja elektrolityczna zachodzi pod wpływem:
rozpuszczalników których cząsteczki są dipolami
Pytanie 6
Dysocjacja wody:
zachodzi bardzo słabo 1 cząsteczka na kilkaset milionów
Pytanie 7
Dzięki obecności na zewnątrz cząsteczki białka zdysocjonowanych grup chemicznych
cząsteczki białka przyciągają się lub odpychają wzajemnie w zależności od znaku ładunku zewnętrznego
Pytanie 8
Dzięki zjawisku kutynizacji i korkowacenia roślina chroniona jest przed:
Pytanie 9
Dzięki zjawisku kutynizacji i korkowacenia roślina chroniona jest przed:
murszeniem drewna
Pytanie 10
Efekt Pasteura polega na tym że:
im większy udział w ogólnym oddychaniu ma oddychanie beztlenowe tym szybciej zużywane są asymilaty
Pytanie 11
Efekt Tyndala polega na:
rozproszeniu światła przez roztwór koloidalny
Pytanie 12
Efektywnie działający katalizator charakteryzują takie cechy jak:
zwiększenie prawdopodobieństwa zderzeń
ukierunkowanie cząsteczek substratu względem siebie
Pytanie 13
Elektroforezę aminokwasów przeprowadza się w celu:
rozdzielenia aminokwasów
Pytanie 14
Elektrolity mają wyższy potencjał osmotyczny:
bo ulegają dysocjacji
Pytanie 15
Enancjomerem glukozy nie jest:
żaden z wymienionych