Pytania i odpowiedzi

Czas Perfekt

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z czasowników w języku niemieckim. Czasowniki w formie Partizip II z podręcznika "Magnet 2". Wpisywać wyraz po niemiecku, Partizip II po spacji.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 8172 razy
Pytanie 1
Łamać
brechen gebrochen
Pytanie 2
Grać
spielen gespielt
Pytanie 3
Strzelać
schießen geschossen
Pytanie 4
Faulować
foulen gefoult
Pytanie 5
Upadać
hinfallen hingefallen
Pytanie 6
Biegać
laufen gelaufen
Pytanie 7
Powiedzieć
sagen gesagt
Pytanie 8
Wstawać
aufstehen aufgestanden
Pytanie 9
Boleć
wehtun wehgetan
Pytanie 10
Przynieść
bringen gebracht
Pytanie 11
Płakać
weinen geweint
Pytanie 12
Zagipsować
eingipsen eingegipst
Pytanie 13
Zostawać
bleiben geblieben
Pytanie 14
Iść
gehen gegangen
Pytanie 15
Wygrać
gewinnen gewonnen
Pytanie 16
Przegrać
verlieren verloren