Pytania i odpowiedzi

Nad Niemnem

Pytanie 16
Jaką kwotę w sporze sądowym wygrał Benedykt z Bohatyrowiczami?
1000 rubli
Pytanie 17
Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie odwiodła
spotkanie i rozmowa z synem
Pytanie 18
O jaką gałązke Jan poprosił na weselu Justynę?
jarzębiny
Pytanie 19
Jak wabi się pies Korczyńskich?
Mars
Pytanie 20
Kto opowiada o założycielach rodu Bohatyrowiczów?
Anzelm
Pytanie 21
Czy Niemen w powieści to rzeka święta i świadek uroczystości i obrzędów?
tak
Pytanie 22
Z kim miała wziąć ślub Marta?
z Anzelmem
Pytanie 23
Kto był traktowany jako "persona non grata" przez Benedykta?
Bolesław Kirło
Pytanie 24
Jak miała na imię siostra Jana, która pomagała mu w gospodarstwie?
Antolka
Pytanie 25
Ile ciał kryła powstańcza mogiła?
40
Pytanie 26
Akcja "Nad Niemnem" toczy się w latach:
osiemdziesiątych XIX wieku
Pytanie 27
Zygmunt Korczyński w obrębie swojej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
szwedzkich
Pytanie 28
Ojciec panny Orzelskiej grał na:
skrzypcach
Pytanie 29
Kim był Dominik brat Benedykta?
radcą
Pytanie 30
Co Różyc polecił pani Benedyktowej na wszelkie dolegliwości?
morfinę