Pytania i odpowiedzi

Juliusz Słowacki - życie i twórczość

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Juliusz Słowacki - życie i twórczość
Ilość pytań: 7 Rozwiązywany: 9277 razy
Pytanie 1
Dramat Kordian. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny powstał w Genewie w 1833 roku, wydany w Paryżu w 1834. Akcja odwołuje się do wydarzeń:
przed powstaniem listopadowym
Pytanie 2
Pierwsza część utworu Przygotowanie przedstawia spotkanie sił nadprzyrodzonych, szatańskich i anielskich, na Łysej Górze w Karpatach. W kontekście całego utworu wskazuje ono na:
historię narodu jako konfrontację między obiektywną koniecznością dziejową a subiektywnym wyborem postaw i dojrzałością polityczną przywódców
Pytanie 3
Romantyczna idea wyzwolenia krystalizuje się w świadomości Kordiana na szczycie Mont Blanc. Ma ją realizować poprzez bezgraniczne poświęcenie. Kto stał się dla Kordiana wzorem takiego postępowania?
szwajcarski bohater z XIV wieku Arnold Wilkienried, który własnym ciałem zatrzymał kopie wrogów
Pytanie 4
Scena spiskowa w akcie III zawiera obraz wędrówki Kordiana do sypialni cara, aby dokonać zamachu na osobie cara koronowanego na króla Polski. Kordian dręczony wewnętrznymi rozterkami, uosobionymi przez Strach i Imaginację, załamał się i nie dokonał tego czynu. Jaka jest wymowa ideowa tej sceny?
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Pytanie 5
Wskaż gatunek literacki Kordiana:
dramat romantyczny
Pytanie 6
W roku 1834 powstał baśniowy utwór dramatyczny Balladyna. Do jakiego modelu dramaturgii ten utwór nawiązuje?
dramatu szekspirowskiego
Pytanie 7
Podaj tytuł utworu innego polskiego poety, do którego odnosi się przytoczony niżej fragment pieśni Beniowskiego: Jednak w tej cudnej epopei żyją; / W ich lasach trąba gada... [...] / Słuchaj i patrzaj, bo jako zjawienie / Litwa ubrana w tęczowe promienie [...]/ To czas się cofnął - i odwrócił lica, / By spojrzeć jeszcze raz na piękność w dali, / Która takimi tęczami zachwyca, / Takim różanym zachodzi obłokiem... / Idźmy ? znów czasu Bóg postąpił krokiem...
Pan Tadeusz