KULTURA - sztuka

KULTURA - sztuka

Język angielski, powtórzenie. 17 pytań.

sztuka
art
galeria sztuki
art gallery
artysta
artist
projekt, projektować
design
rysować
draw
rysunek
drawing
eksponat
exhibit
wystawa
exhibition
rama, ramka
frame
krajobraz, pejzaż
landscape
dzieło sztuki
masterpiece
obraz olejny
oil painting
rzeźbić
sculpt
rzeźbiarz
sculptor
rzeźba
sculpture
szkic
sketch
martwa natura
still live

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.