Pytania i odpowiedzi

zdania z le nouveau taxi

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. zdania z le nouveau taxi
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 1585 razy
Pytanie 1
Jaki jest Twój adres?
Quelle est ton adresse?
Pytanie 2
Ile on ma teraz lat?
Quel age a il, maintenant?
Pytanie 3
Jak się Pan miewa?
Comment allez-vous?
Pytanie 4
Czy masz adres mail?
As-tu une adresse e-mail?
Pytanie 5
Mój mąż mówi po francusku.
Mon mari parle francais.
Pytanie 6
Czy Twój przyjaciel mieszka we Włoszech?
Est ceque tonami habite en italie?
Pytanie 7
Mam dwoje dzieci: chłopca i dziewczynkę.
I'ai deux efants: un garson et une fille.
Pytanie 8
Jaki jest Pański zawód?
Quelle est votre profession?
Pytanie 9
Lubię sport: siatkówkę i golfa.
J'ami un sport: un volley-ball et un golf
Pytanie 10
Ona szuka przyjaciółki w Europie.
Elle cherche le amie un Europe.
Pytanie 11
Mówię po francusku, angielsku i hiszpańsku.
Je parle francais, anglais et espagnol
Pytanie 12
On jest piekarzem i mieszka w Szwajcarii
Il est boulanger et habite en Suiss