Pytania i odpowiedzi

Ekologia dla klasy 3

Pytanie 1
Co to jest ekologia ?
nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody na różnych poziomach jej organizacji
Pytanie 2
jak dzielimy czynniki środowiska ?
biotyczne i abiotyczne
Pytanie 3
Podaj treść definicji populacji
osobniki należące do tego samego gatunku
Pytanie 4
Zaznacz formy ochrony przyrody.
parki narodowe
Pomniki przyrody
Rezerwaty przyrody