Powtórzenie: Das ist Deutsch kompakt 1 rozdział 2 (f- rodzajniki określone nieokreślone przeczące)

powtórzenie

Język niemiecki, powtórzenie. 9 pytań.

podaj zaimki określone
rodzaj męski ten-: der
rodzaj żenski ta-: die
rodzaj nijaki to-: das
liczba mnoga (wszystkie rodzaje): die
Do podanych rodzajników określonych dopisz odpowiadające im nieokreślone
der: ein
die: eine
das: ein
liczba mnoga- jekieś: -
do podanych rodzajników nieokreślonych dopisz takie używane w przeczeniach żaden żadna itd
ein : kein
eine: keine
w liczbie mnogiej żadne...: keine
przetłumacz zwroty
jakiś długopis: ein Kuli
jakaś Szkoła: eine Schule
jakiś zeszyt: ein heft
jakieś zeszyty: Hefte
przetłumacz zwroty
żaden długopis: kein Kuli
żadna szkoła: keine Schule
żaden zeszyt: kein Heft
żadne zeszyty: keine Hefte
żadnie długopisy: keine Kulis
poinformuj że coś jest lub czegoś nie ma
Tu jest ołówek.: Hier ist ein Bleistift.
Tu są długopisy.: Hier sind Kulis.
Tu nie ma tablicy.: Hier ist keine Tafel.
Tu nie ma żadnych zeszytów: Hier sind keine Hefte.
To jest okno a nie drzwi.
Das ist ein Fenster und keine Tur.
przetłumacz zdanie: To nie jest (żaden) ...
..długopis: Das ist kein Kuli.
..plecak: Das ist keine Schultasche.
..telefon komórkowy: Das ist kein Handy.
To nie są (żadne) telefony: Das sind keine Handys.
Odmień przez osoby czasownik sein {być}
ich: bin
du : bist
er, sie, es: ist
wir : sind
ihr: seid
sie: sind

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.