Powtórzenie: English for psychology unit 4

Some testing words from a student's book.

Język angielski, powtórzenie. 21 pytań.

What does "spot" mean?
dostrzec
What does "quirky" mean?
dziwny
What does "granted" mean?
nadany
What does "surrounding" mean?
wokoło
What does "bogus" mean?
fałszywy
What does "sake" mean?
wzgląd
What does "tweak" mean?
dostrajać
What does "blatant" mean?
jawny
What does "perceive" mean?
dostrzec
What does "vent" mean?
odbić
What does "shortcoming" mean?
niedociągnięcie
What does "indistinguishable" mean?
nierozróżnialny
What does "distort" mean?
zniekształcać
What does "cope" mean?
mierzyć się
What does "cling to" mean?
przylegać do
What does "lash out" mean?
zaszaleć
What does "stroll" mean?
spacerować
What does "orchard" mean?
sad
What does "ripening" mean?
dojrzewające
What does "lofty" mean?
wzniosły
What does "sour" mean?
kwaśny

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.