Pytania i odpowiedzi

Społeczeństwo

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z działu: społeczeństwo. Więzi, relacje, teorie społeczne.
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 2222 razy
Pytanie 1
jakie rozróżniamy typy socjalizacji?
pierwotna i wtórna
Pytanie 2
Zespół cech, które dla każdego człowieka są kwestią bardzo indywidualną, nazywamy...
osobowością
Pytanie 3
... - czyli dominacja kobiety i jej przywództwo w obrębie rodziny, popularny był w społeczeństwach neolitycznych.
matriarchat
Pytanie 4
Ile minimum osób musi liczyć stowarzyszenie, aby posiadać osobowość prawną?
15
Pytanie 5
Wymień teorie społeczne.
funkcjonalna, konfliktu, wymiany
Pytanie 6
Jakie rozróżniamy grupy ze względu na typ więzi społecznych?
pierwotne, wtórne
Pytanie 7
Człowiek, który skoncentrowany jest na otaczającym go świecie, czyli skoncentrowany "na zewnątrz", to...
ekstrawertyk
Pytanie 8
Postawa społeczno-polityczna, w której najważniejsza rolę odgrywa narów. Opiera się na przekonaniu, że członkowie każdej narodowości powinni stworzyć odrębne państwo. może wiązać się z poczuciem wyższości własnego narodu nad innymi.
nacjonalizm