Powtórzenie: Powstanie Islamu i podboje arabskie.

Powtórzenie ze średniowiecza zawierający najważniejsze daty z okresu powstania islamu.

Historia, powtórzenie. 14 pytań.

Początki nauczania Mahometa. ( rok )
612
Ucieczka Mahometa przed prześladowaniami do Medyny. ( rok )
622
Zbrojne zajęcie Mekki przez Mahometa. ( rok )
630
Śmierć Mahometa. ( rok )
632
Zajęcie Cypru po zbudowaniu pierwszej floty arabskiej. ( rok )
649
Podbój Syrii i Palestyny. ( rok-rok )
635-638
Podbój Egiptu i Cyrenajki. ( rok-rok )
639-643
Ustalenie ostatecznej wersji Koranu. ( rok-rok )
644-653
Pierwsze próby zdobycia Konstantynopola i blokada morska ( rok-rok )
673-678
Rozbicie Wizygotów. ( rok )
711
Przekroczenie Pirenejów, początek walk z Frankami. ( rok )
719
Klęska zadana wojskom Chińskim nad Talas. ( rok )
751
Dotarcie wojsk arabskich nad Bosfor i zmuszenie Bizancjum do płacenia daniny. ( rok )
782
Wyprawa na Italię i splądrowanie Rzymu. ( rok )
846

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.