Pytania i odpowiedzi

Droga do Unii Europejskiej i jej instytucje

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Obszerny test sprawdzający wiedzę z zakresu integracji UE (postacie, koncepcje, traktaty), oraz instytucji Unii Europejskiej.
Ilość pytań: 36 Rozwiązywany: 4087 razy
Pytanie 1
Wymień koncepcje integracji europy (alfabetycznie, po przecinku)
Federacyjna, Funkcjonalistyczna, Konfederacyjna, Konstytucjonalna, Panaeuropejska, Unionistyczna
Pytanie 2
Koncepcja, wg. której celem integracji miało być utworzenie Stanów Zjednoczonych europy, to koncepcja:
Federacyjna
Pytanie 3
Koncepcja, której twórcy sprzeciwiali się ścisłej współpracy ponadnarodowej, akceptując przy tym utworzenie parlamentu europejskiego koordynującego współpracę. Koncepcja ta zakładała także powołanie Rady Ministrów jako organu doradczego względem całej Europy. Jest to koncepcja:
Unionistyczna
Pytanie 4
Zwolennicy tej koncepcji opowiadali się za współpracą państw jedynie na poziomie międzynarodowym, a nie ponadnarodowym. Jest to koncepcja:
Konfederacyjna
Pytanie 5
Koncepcja polegająca na skokowej integracji państw zrzeszonych. Organizacja, którą chciano powołać, miała działać w ramach ONZ jako organizacja regionalna. Miała być otwarta dla wszystkich państw eu, które zobowiążą się do przestrzeganie wspólnych regulacji konstytucyjnych.
Konstytucjonalna
Pytanie 6
Koncepcja zakładająca, że integracja miała na celu stworzenie ścisłej współpracy ekonomicznej, która z czasem miała przekształcić się w polityczną współpracę. Dzięki zwolennikom tej idei powołano EWWiS
Funkcjonalistyczna
Pytanie 7
Największe wpływy tej koncepcji widać w latach 20 XXw., kiedy powstał ruch, mający na celu stworzenie europejskiego organizmu ponadpaństwowego o charakterze federacyjnym.
Panaeuropejska
Pytanie 8
Rozpoznaj postać ze zdjęcia i przypisz do niej koncepcje, której była zwolennikiem. [Przykład: Clement Attlee Koncepcja Unionistyczna]
Charles De Gaulle Koncepcja Konfederacyjna
Pytanie 9
Rozpoznaj postać ze zdjęcia i przypisz do niej koncepcje, której była zwolennikiem. [Przykład: Clement Attlee Koncepcja Unionistyczna]
Robert Schuman Koncepcja Funkcjonalistyczna
Pytanie 10
Rozpoznaj postać ze zdjęcia i przypisz do niej koncepcje, której była zwolennikiem. [Przykład: Clement Attlee Koncepcja Unionistyczna]
Konrad Adenauer Koncepcja Federacyjna
Pytanie 11
Rozpoznaj postać ze zdjęcia i przypisz do niej koncepcje, której była zwolennikiem. [Przykład: Clement Attlee Koncepcja Unionistyczna]
Winston Churchill Koncepcja Federacyjna
Pytanie 12
Rozpoznaj postać z opisu. Francuski ekonomista i polityk. W latach 1920-1923 zastępca sekretarza generalnego Ligii Narodów. Był jednym z pomysłodawców EWWiS i pierwszym jej przewodniczącym (Wysokiej Władzy).
Jean Monnet
Pytanie 13
Rozpoznaj postać z opisu. Premier Włoch w latach 1945-1953, założyciel partii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Zwolennik koncepcji funkcjonalistycznej.
Alcide de Gasperi
Pytanie 14
Rozpoznaj postać z opisu. Niemiecki adwokat, pełniący funkcję premiera Francji. Był współautorem deklaracji o stworzeniu EWWiS. Pod koniec kadencji parlament nadał mu tytuł Ojca Europy.
Robert Schuman
Pytanie 15
Co i w którym roku zostało powołane na mocy traktatów paryskich? [Przykład: ONZ 1945]
Europejska Wspólnota Węgla i Stali 1951
Pytanie 16
Rozwiń skrót EWWiS
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
Pytanie 17
Na mocy jakich traktatów i w którym roku powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza? [Przykład: traktaty paryskie 1951]
Traktaty Rzymskie 1957
Pytanie 18
Dopasuj lata do etapów powojennej integracji ekonomicznej Europy Zachodniej.
1961
strefa wolnego handlu
1971
unia celna
1993
wspólny rynek
Pytanie 19
W którym roku powstała Wspólnota Europejska?
1967r.
Pytanie 20
Podaj datę Traktatu z Maastricht
1992