Powtórzenie: Pokaż na co Cię stać! Test wiedzy o C++

Powtórzenie wiedzy o języku C++ i programowaniu. Zapraszam!

Informatyka, powtórzenie. 12 pytań.

Biblioteką nie jest:
Picture 0
integer
Wyświetlenie tekstu w cstdio umożliwia:
Picture 1
printf
Jakie operatory przenoszą kursor do następnej linijki?
Picture 2
std::endl
\n
Który z podanych tworzy przestrzeń nazw?
Picture 3
namespace
Który typ danych posiada zakres wartości TRUE bądź FALSE?
Picture 4
bool
Co jest znakiem iloczynu logicznego?
Picture 5
&&
Instrukcja/blok instrukcji, który ma się wykonać jeśli narzucony warunek nie zostanie spełniony, zostaje zadeklarowana poprzez:
Picture 6
else
std::cout<"Jestę Informatykię"; -Czego brakuje w powyższej sekwencji?
Picture 7
<
Które z wyrażeń kończą program?
Picture 8
getch( );
return 0;
Predekrementacją jest:
Picture 9
- - zmienna
Prawidłowy zapis tablicy jednowymiarowej to:
Picture 10
int zmienna [100]
Który operator stwierdza fakt, że jedna zmienna będąca liczbą jest różna od drugiej?
Picture 11
!=

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.