Powtórzenie: Romeo i Julia - William Szekspir

Powtórzenie z lektury 'Romeo i Julia' Williama Szekspira. Romeo i Julia przedstawia historię tragicznej miłości dwojga młodych ludzi, którzy stali się wzorcami romantycznych kochanków.

Lektury szkolne, powtórzenie. 15 pytań.

Jak miała nazwisko Julia?
Kapulet
jak miał nazwisko Romeo?
Monteki
Gdzie większość akcji się odbywały?
w Weronie
Jak na prawdę zmarła Julia?
wbiła sobie sztylet Romea
gdzie Romeo poznał Julie?
na balu u Kapuletów
kto zabił Parysa?
Romeo
jak zmarł Romeo?
Wypił truciznę
kto udzielił ślubu Romeowi i Julii?
Laurenty
Ile lat miała Julia?
14
Rodziny pogodziły się po...?
śmierci swoich dzieci
W kim kochał się Romeo przed poznaniem Julii?
w Rozalinie
Ile aktów miała książka?
5
autor książki?
William Szekspir
w jaki dzień julia miała wyjść za mąż?
w czwartek
kto wypowiadał te słowa: ''Badajby była z grobem zaślubiona!''
Pani Kapulet

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.