Pytania i odpowiedzi

Romeo i Julia - William Szekspir

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z lektury 'Romeo i Julia' Williama Szekspira. Romeo i Julia przedstawia historię tragicznej miłości dwojga młodych ludzi, którzy stali się wzorcami romantycznych kochanków.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 12522 razy
Pytanie 1
Jak miała nazwisko Julia?
Kapulet
Pytanie 2
jak miał nazwisko Romeo?
Monteki
Pytanie 3
Gdzie większość akcji się odbywały?
w Weronie
Pytanie 4
Jak na prawdę zmarła Julia?
wbiła sobie sztylet Romea
Pytanie 5
gdzie Romeo poznał Julie?
na balu u Kapuletów
Pytanie 6
kto zabił Parysa?
Romeo
Pytanie 7
jak zmarł Romeo?
Wypił truciznę
Pytanie 8
kto udzielił ślubu Romeowi i Julii?
Laurenty
Pytanie 9
Ile lat miała Julia?
14
Pytanie 10
Rodziny pogodziły się po...?
śmierci swoich dzieci
Pytanie 11
W kim kochał się Romeo przed poznaniem Julii?
w Rozalinie
Pytanie 12
Ile aktów miała książka?
5
Pytanie 13
autor książki?
William Szekspir
Pytanie 14
w jaki dzień julia miała wyjść za mąż?
w czwartek
Pytanie 15
kto wypowiadał te słowa: ''Badajby była z grobem zaślubiona!''
Pani Kapulet