Powtórzenie: Sieci

Sieci

Informatyka, powtórzenie. 12 pytań.

Topologie fizyczne to:
gwiazda
Pierścień
Które z urządzeń zapewnia płynniejszy ruch w sieci?
Switch ( przełącznik)
Jak nazywamy komputery podłączone do sieci?
Host
Który z typów sieci ma największy zasięg?
WAN
Do czego służy ekranowanie skrętki?
Do zabezpieczenia danych przed wpływem fal elektromagnetycznych.
Które z wymienionych mediów transmisyjnych cechuje się największą szybkością przesyłu danych?
Kabel optyczny (światłowód)
Protokół IP działa w warstwie:
Sieciowej
Która z topologii charakteryzuje się największą odpornością na awarie poszczególnych hostów:
Gwiazda
Wtyczka typu RJ-45 służy do:
Łączenia urządzeń pracujących w sieci
Router
Pracuje w trzeciej warstwie (sieciowej) modelu OSI
Służy do łączenia rónych sieci komputerowych.
P2P
+
Hosty są połączone bezpośrednio.
Klient - serwer.
+
Ruch w sieci i uprawnienia hostów są zarządzane.
Warstwa fizyczna modelu OSI odpowiada za
Odbieranie i przetwarzanie elektrycznych sygnałów z karty sieciowej.

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.