Pytania i odpowiedzi

Atak średniowiecznego epizodu

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 2644 razy
Pytanie 1
Jak Otton I nazwal swoje państwo<każde slowo duża litera)
Święte Cesarstwo Rzymskiego Narodu Niemieckiego
Pytanie 2
W którym roku Karol Młot pokonal Arabów pod Poitiers
732
Pytanie 3
Założenie Akademi Krakowskiej
1364
Pytanie 4
Śmierć(spalenia)Joanny D'ark
1431
Pytanie 5
Ryszard III przegrywa z Henrykiem hrabia Rechmond
1485
Pytanie 6
Początek ekspansjii Arabów
635
Pytanie 7
Kiedy żył Mahomet
570-632
Pytanie 8
Gdzie umarl Magellan
Na Filipinach
Pytanie 9
Śmierć Henryka Pobożnego
1241
Pytanie 10
Pierwszy i drugi przywilej piotrowski
1388 1496