Pytania i odpowiedzi

TKANKI ROŚLINNE PR

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. test o tkankach roślinnych; poziom rozszerzony
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 4002 razy
Pytanie 1
Tkanka to:
zespół wyspecjalizowanych i współdziałających ze sobą komórek przystosowanych do pełnienia w organizmie określonych funkcji
Pytanie 2
Tkanki dzielimy na:
twórcze i stałe
Pytanie 3
Wytworami epidermy są:
aparaty szparkowe
włoski
Pytanie 4
Które wytwory epidermy zmniejszają transpirację i chronią roślinę przed nadmiernym promieniowaniem?
włoski kutnerowe
Pytanie 5
Jaki to rodzaj miękiszu?
powietrzny
Pytanie 6
Skórka korzenia to inaczej:
ryzoderma
Pytanie 7
jaka to tkanka?: Zbudowana z martwych grubościennych komórek nieprzepuszczających wody. Powstaje w wyniku fellogenu.
wtórna tkanka okrywająca
Pytanie 8
Perydermę tworzą:
korek
fellogen
felloderma
Pytanie 9
Połącz rodzaj miękiszu z odpowiednią dla niego funkcją.
asymilacyjny
przeprowadza fotosyntezę
zasadniczy
wypełnia przestrzenie pomiędzy innymi tkankami
aerenchyma
przewietrzanie tkanek u roślin błotnych i wodnych
spichrzowy
magazynuje substancje zapasowe w postaci tłuszczów, białek i cukrów
wodonośny
magazynuje wodę w łodygach lub liściach sukulentów
Pytanie 10
Cechy komórek tkanek stałych:
niezdolne do podziałów
niekiedy w wyniku wytworzenia silnie zgrubiałych ścian zanika ich żywa zawartość
zwykle większe od komórek merystematycznych
są zwakuolizowane
zawierają plastydy
Pytanie 11
Jaka to tkanka? Występuje w zarodniach roślin zarodnikowych i nasiennych (w woreczkach pyłkowych i ośrodku zalążka). Jej komórki dzielą się mejotycznie, formując haploidalne zarodniki.
archespor
Pytanie 12
Odpowiedz na pytania.
Co to jest? aparat szparkowy
W jakim miejscu jest on zlokalizowany? liść
Czego jest wytworem? epidermy
Pytanie 13
Wytwory powierzchniowe tkanki wydzielniczej to:
włoski gruczołowe
włoski trawienne
miodniki
Pytanie 14
Elementy przewodzące drewna to: (nazwy oddzielone przecinkiem i spacją)
cewki, naczynia
Pytanie 15
Elementy przewodzące łyka to: ( poszczególne nazwy oddzielone przecinkiem i spacją)
komórki sitowe, rurki sitowe

Powiązane tematy

#TKANKI #ROŚLINNE