Pytania i odpowiedzi

Budowa komórek

Pytanie 1
Połącz nazwę z opisem:
Ściana komórkowa
+
Determinacja kształtu komórki
Błona komórkowa
+
Pobieranie wody, soli mineralnych i pokarmu
Cytoplazma
+
Wypełnianie pustej przestrzeni w komórce
Mitochondria
+
Odpowiedzialne za oddychanie komórkowe
Wodniczki
+
Spełnianie funkcji magazynu wielu substancji
Pytanie 2
Czy jądro komórkowe zawsze przechowuje materiał DNA?
Zawsze
Pytanie 3
Które litery oznaczają dane organelle? Odpowiedzi wpisuj wielkimi literami.
Błona komórkowa: E
Ściana komórkowa: D
Chloroplast: A
Mitochondrium: C
Jądro: B
Cytoplazma: G
Rybosomy: H
Wodniczka: F
Picture 2
Pytanie 4
Czy komórka może się dzielić?
Zazwyczaj
Pytanie 5
Jakim zwierzęciem jest nosorożec ze względu na komórki?
Wielokomórkowym
Pytanie 6
Połącz rodzaje komórek z ich opisem:
prokariotyczne
+
bezjądrowe
eukariotyczne
+
jądrowe