Powtórzenie: Bogowie greccy

Test z bogów greckich.

Język polski, Ogólny.

Bogini zdrowia to
Hygieja
Bogini księżyca to
Selene
Bóg winnic,ogrodów,sadów to
Priap
Bóg Snu to
Hypnos
Bóg śmierci to
Tanatos
Bogini jutrzenki to
Eos
Bogini morza to
Amfitryta
Bóg wiatru zachodniego to
Zefir
Boginie wdzięku i piękności to
Charyty
Bóg słońca to
Helios
Bóg wojny to
Ares
Bóg miłości to
Eros
Bogini niezgody to
Eris
Bogini zaślepienia to
Ate
Bogini zemsty to
Nemezis

Mitologia grecka – zbiór mitów przekazywanych przez starożytną grecką tradycję opowieści o bogach i herosach, wyjaśniających miejsce człowieka w świecie, oraz samo funkcjonowanie świata, jego stworzenie i historię. Z mitologii czerpano wiedzę na temat świata i rozwijano na tej podstawie normy etyczne wyznaczające miejsce człowieka w ustalonym porządku świata. Wiedza płynąca z mitów nie stanowiła jednak nigdy „prawdy objawionej” i otwarta była na dyskurs, polemikę i krytykę. Sama zaś starożytna religia grecka, chociaż nie sposób o niej mówić w oderwaniu od mitologii będącej jej elementarną częścią składową, opierała się w znacznym stopniu na ortopraksji (jedności praktyk religijnych), nie zaś ortodoksji (jedności poglądów).

Najstarszymi źródłami wiedzy o mitologii greckiej są dzieła Homera i Hezjoda. Mitologia stymulowała twórczość artystyczną do tego stopnia, że ciągle pojawiały się nowe wątki, odzwierciedlające relacje zachodzące między człowiekiem i bogami; służyły one głównie do określenia granic, których śmiertelnikom nie było wolno przekraczać.

Mitologia grecka, poprzez mitologię rzymską, która z niej wiele zaczerpnęła, weszła do dziedzictwa kultury europejskiej i jest w dalszym ciągu obecna w różnych przejawach życia społecznego. Czerpią z niej np. New Age, astrologia, horoskopy, kult i współczesne religijne ruchy rekonstrukcjonistyczne. Współcześnie religię grecką próbuje wskrzesić Hellenizm.

[ Wikipedia ]

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Bogowie greccy".

Syzyfowe prace

Test ze znajomości lektury pt. "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego.
Język polski, Ogólny
16
#syzyfoweprace #lektury #lekturyszkolne

Pieśń o Rolandzie

Sprawdź co wiesz o Pieśni o Rolandzie - jednego z najsłynniejszych średniowiecznych dzieł epiki.
Język polski, Ogólny
12
#piesnorolandzie #sredniowiecze #lektury #lekturyszkolne

Ogólnie

Materia i energia w biosferze, odżywianie, układ pokarmowy, układ oddechowy
Język polski, Szkoła podstawowa
2

Ogniem i Mieczem

Test znajomości lektury Henryka Sienkiewicza pt "Ogniem i Mieczem"
Język polski, Ogólny
25
#ogniemimieczem #sienkiewicz #henryksienkiewicz #lekturyszkolne #lektura

Antyczna filozofia

Test z zakresu filozofii antycznej, szkół filozofii.
Język polski, Liceum, Technikum
19
#szkoly #filozoficzne #filozofowie