Pytania i odpowiedzi

Niemiecki - cechy charakteru

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Repetytorium maturalne direkt - Mensch
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 5147 razy
Pytanie 1
towarzyski
gesellig
Pytanie 2
mający poczucie humoru
humorvoll
Pytanie 3
otwarty
offen
Pytanie 4
elastyczny
flexibel
Pytanie 5
kochający przyrodę
naturliebend
Pytanie 6
krytyczny
kritisch
Pytanie 7
pesymistyczny
pessimistisch
Pytanie 8
przyjacielski
freundlich
Pytanie 9
leniwy
faul
Pytanie 10
kłótliwy
streitsüchtig
Pytanie 11
uparty
stur
Pytanie 12
samodzielny
selbstständig
Pytanie 13
zrównoważony
ausgeglichen
Pytanie 14
pewny siebie
selbstbewusst
Pytanie 15
sumienny, pilny
tüchtig
Pytanie 16
lekkomyślny
leichtsinnig
Pytanie 17
roztargniony
zerstreut
Pytanie 18
elastyczny
flexibel
Pytanie 19
cierpliwy
geduldig
Pytanie 20
miły
nett