Pytania i odpowiedzi

Tomek w Krainie Kangurów

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test obejmuje wszystko co jest napisane w tej książce.Mogą go rozwiązywać osoby, które mają akuratnie omawiać lekturę, jak również te, które po prostu chcą :)
Ilość pytań: 19 Rozwiązywany: 51816 razy
Pytanie 1
Kto jest głównym bohaterem książki ?
Tomek Wilmowski
Pytanie 2
Kto napisał ta książkę ?
Alfred Szklarski
Pytanie 3
Jak nazywa się ojciec Tomka ?
Andrzej Wilmowski
Pytanie 4
Kogo Tomek uratował w Australii ?
Sally Allan
Pytanie 5
Krajowiec, który był przewodnikiem podczas wyprawy polskich łowców nazywał się...
Tony
Pytanie 6
Pies, którego Tomek dostał od Sally nazywał się...
Dingo
Pytanie 7
Jaki stopień marynarski miał Tadeusz Nowicki ?
Był bosmanem
Pytanie 8
W Polsce Tomek mieszkał u ...
wujostwa Karskich
Pytanie 9
Ojciec Tomka Czekał na niego w ...(wpisz nazwę miasta) nad Morzem Adriatyckim
Trieście
Pytanie 10
Czy Polska wyprawa łowiła kangury?
tak
Pytanie 11
Akcja powieści rozpoczyna się w ...(wpisać wiek) wieku.
XX
Pytanie 12
Do której klasy chodził Tomek ?
Do czwartej gimnazjum
Pytanie 13
Co się stało z matką Tomka ?
umarła
Pytanie 14
Tomek jest ...
optymistą
Pytanie 15
Rodzinnym miastem Tomka była ...
Warszawa
Pytanie 16
Po Tomka do Warszawy przyjechał...
Jan Smuga
Pytanie 17
Szkolnym przyjacielem Tomka był...
Jurek Tymowski
Pytanie 18
Jakie zwierzę zabił Tomek, gdy wydostało się z klatki ?
tygrysa bengalskiego
Pytanie 19
Czy Polska wyprawa polowała w okolicach Góry Kościuszki ?
tak