Pytania i odpowiedzi

Tomek w Krainie Kangurów

Pytanie 1
Kto jest głównym bohaterem książki ?
Tomek Wilmowski
Pytanie 2
Kto napisał ta książkę ?
Alfred Szklarski
Pytanie 3
Jak nazywa się ojciec Tomka ?
Andrzej Wilmowski
Pytanie 4
Kogo Tomek uratował w Australii ?
Sally Allan
Pytanie 5
Krajowiec, który był przewodnikiem podczas wyprawy polskich łowców nazywał się...
Tony
Pytanie 6
Pies, którego Tomek dostał od Sally nazywał się...
Dingo
Pytanie 7
Jaki stopień marynarski miał Tadeusz Nowicki ?
Był bosmanem
Pytanie 8
W Polsce Tomek mieszkał u ...
wujostwa Karskich
Pytanie 9
Ojciec Tomka Czekał na niego w ...(wpisz nazwę miasta) nad Morzem Adriatyckim
Trieście
Pytanie 10
Czy Polska wyprawa łowiła kangury?
tak
Pytanie 11
Akcja powieści rozpoczyna się w ...(wpisać wiek) wieku.
XX
Pytanie 12
Do której klasy chodził Tomek ?
Do czwartej gimnazjum
Pytanie 13
Co się stało z matką Tomka ?
umarła
Pytanie 14
Tomek jest ...
optymistą
Pytanie 15
Rodzinnym miastem Tomka była ...
Warszawa