Azja

Test jest dla II klasy Gimnazjum. Zawiera Podstawowe zagadnienia dotyczące Azji.

Geografia, powtórzenie. 5 pytań.

REKLAMA
Najgłębszą depresją na kuli ziemskiej jest Morze...?
Martwe
Jakie algomeracje leżą w Azji?
Kalkuta, Dhaka, New Delhi
Główną rośliną żywieniową we wschodniej i poudniowej części Azji jest...?
ryż
Który opis opisuje Chiny?
W kraju tym znajduje się niemal połowa światowego pogłowia trzody chlewnej.
Azja to kontynent(pod względrm powierzchni)?
1
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: