Pytania i odpowiedzi

Atmosfera

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Jest to test z tematów "Atmosfera.Temperatura powietrza" i "Ciśnienie atmosferyczne i wiatr" z książki dla 1 gimnazjum "Planeta Nowa" wyd. Nowa Era
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 8563 razy
Pytanie 1
W skład powietrza wchodzą :
a) tlen,azot, inne
b) tlen,woda,dwutlenek węgla
c) tlenek węga (IV),azot,woda
a) tlen,azot, inne
Pytanie 2
Warstwy atmosfery :
a) termosfera
b) egzosfera
c) mezosfera
d) stratosfera
e) troposfera
f) mozosfera
e) igzosfera
a), b), c), d), e)
Pytanie 3
Jakie są czynniki kształtujące wartość temperatury?
Pytanie 4
Co to jest ciśnienie atmosferyczne?
Pytanie 5
Czym wyrażana jest wartość ciśnienia?
a)kPa (kilopaskale)
b)hPa (hektopaskale)
c)mPa (megapaskale)
b)
Pytanie 6
Co to jest niż baryczny?
a) układ obniżonego ciśnienia
b) układ podwyższonego ciśnienia
a)
Pytanie 7
Co to jest wyż baryczny?
a)układ obniżonego ciśnienia
b)układ podwyższonego ciśnienia
b)
Pytanie 8
Co to jest pasat?
a)samochód
b)wiatr stały
c)wiatr okresowo zmienny
b)
Pytanie 9
Co to jest bryza?
a)wiatr okresowo zmienny
b)wiatr stały
c)odświeżacz powietrza
a)
Pytanie 10
Co to jest fen?
a)wiatr stały
b)ciepły,suchy i porywisty wiatr występujący w górach
c)zimny, wilgotny wiatr występujący w górach
b)
Pytanie 11
Co to jest monsun?
a)wiatr stały
b)wiatr górski
c)wiatr okresowo zmienny
c)
Pytanie 12
W której powłoce atmosfery zachodzą zjawiska które kształtują pogodę i klimat ?
a)mezosferze
b)egzosferze
c)troposferze
d)stratosferze
c)

Powiązane tematy

#Geografia #- #Atmosfera