Pytania i odpowiedzi

Układ wydalniczy - II klasa liceum

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania dla II klasy liceum sprawdzający wiedzę o układzie wydalniczym (głównie człowieka) z zakresu rozszerzonego
Ilość pytań: 32 Rozwiązywany: 17589 razy
Pytanie 1
Mocz zdrowego dorosłego człowieka zawiera:
mocznik
kwas moczowy
urobilinogen
wodę
sole mineralne
Pytanie 2
Jakiego rodzaju układ wydalniczy posiada człowiek?
Nerki
Pytanie 3
Czyja cewka moczowa jest dłuższa?
męska
Pytanie 4
W jakiej części nerki znajdują się ciałka nerkowe?
kora nerki
Pytanie 5
Podstawową jednostką czynnościowo - strukturalną nerki jest ... .
nefron
Pytanie 6
Podstawową jednostką czynnościowo - strukturalną nerki jest ... .
nefron
Pytanie 7
Nefron zbudowany jest z ... . (Połączyć spójnikiem i)
torebki nefronu i kanalika nerkowego
Pytanie 8
Pęcherz moczowy jest narządem parzystym
fałsz
Pytanie 9
Filtracja zachodzi w
kłębuszku naczyniowym
Pytanie 10
Mocz pierwotny ma skład podobny do:
osocza krwi
Pytanie 11
Jaka jest prawidłowa barwa moczu zdrowego człowieka?
słomkowa
Pytanie 12
Niedobór jakiego hormonu powoduje moczówkę prostą?
wazopresyny
Pytanie 13
Przez co produkowana jest wazopresyna?
podwzgórze
Pytanie 14
Co ile czasu wykonuje się dializę - oczyszczanie krwi w urządzeniu zwanym sztuczną nerką?
3 razy w tygodniu
Pytanie 15
Jaką sieć naczyniową tworzą naczynia wokół ciałek nerkowych?
sieć dziwną tętniczo - tętniczą
Pytanie 16
Ułóż w kolejności miejsca, przez które przechodzi mocz wtórny. Powstępuj wg wzoru: 1a 2b 3c itd.
a)pęcherz
b)piramida nerkowa
c)kielich nerkowy
d)moczowód
e)cewka moczowa
f)miedniczka nerkowa
1b 2c 3f 4d 5a 6e
Pytanie 17
Organizm człowieka nie może być rozrzutny, w związku z czym jego układ wydalniczy posiada mechanizmy odzyskujące cenne substancje z moczu pierwotnego - proces ten to resorpcja. Jakie to substancje?
woda
jony sodu i potasu
glukoza
aminokwasy
Pytanie 18
Przez kanalik zbiorczy przepływa ... .
mocz ostateczny
Pytanie 19
Gdzie znajduje się ośrodek kontrolujący wydalanie moczu?
w części krzyżowej rdzenia kręgowego
Pytanie 20
Następuje po resorpcji. Jest to wydzielanie do kanalika nerkowego jonów wodorowych, barwniki oraz niektóre leki (sulfonamidy). Proces ten to ... .
sekrecja