Powtórzenie: Longman - Jedzenie cz.2

Język angielski, powtórzenie. 30 pytań.

przetłumacz wyraz z ramki
are you ready to...(zamówienie)
order
które wyrażenie pasuje?

cook a
meal
które wyrażenie pasuje?

be on a...
diet
które wyrażenie pasuje?

could you pass me the...()...please
salt
które wyrażenie pasuje?

lay the...
table
które wyrażenie pasuje?

put on
weight
who is it?
Picture 6
chef
what is it?
Picture 7
fork
what is it?
Picture 8
knife
what is it?
Picture 9
restaurant
who is it?
Picture 10
waiter
what is it?
Picture 11
salad
what is it?
Picture 12
sandwich
what is it?
Picture 13
soup
ułóż poniższą rozmowe w porządku chronologicznym.

A.Medium.Don't make it too salty, please
B.Popcorn, please
C.What size would you like, madam?
B-C-A
wybierz poprawną reakcje.

Can you help me?
yes, no problem
co będzie ostatnią czynnością według przepisu?

a) fry the pancakes on both sides in a frying pan
b) beat eggs in a bowl and add the potatoes, onion and flour
c) serve hot with sour cream
d) peel and wash potatoes and grate them
c
wybierz poprawną reakcje językową.

Certainly, what size would you like?
a small one please
wybierz rzeczy które mogą być składnikiem pizzy.

olives
cheese
bacon
ułóż poniższe rozmowy w porządku chronologicznym.

A.To eat in or take away
B.Large Chicken Heaven with extra cheese please.
C.Eat in.
B-A-C

Tagi

#longman

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.